Publicerad 22 januari 2020 kl. 22:00

Demokratin bör värnas

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i ett fall.

Det är första gången i nutid som ett parti i staden avser att placera samma person i både stadsstyrelse och nämnd. Jag och flera gruppledare har sagt att detta är fullt lagligt och att det endast i mycket få fall innebär jävssituationer.

Det jag problematiserat är att Nina Fellman kommer att komplicera stadsstyrelsens övervakning av och samarbete med socialnämnden. Alltså innebär det ett maktpolitiskt problem och en försvårande situation för den som blir stadsstyrelsens ”politruk” i nämnden.

I budgetsammanhang innebär det en problematisk maktobalans som det fordrar stor neutralitet att motverka för en person i en sådan ”dubbelstol”-funktion.

Kommunallagen för Åland tillåter förfarandet, främst med tanke på våra många små kommuner. Det kan vara svårt i till exempel Sottunga, Lumparland och Geta att få hugade personer till de många förtroendeposter som ska besättas efter val. Men i Mariehamn har vi ju inte det problemet. Eller... Har kanske någon det?

Nåväl, vi moderater låter sossarna göra hur de vill, men vi låter oss inte tystas i vår rätt att bekymra oss.

Roger Jansson

M-gruppens ordförande

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Barn i bild

Fler insändare