Publicerad 10 juli 2019 kl. 22:00

Den långa vägen

Ett av mina sista arbeten på FST hade rubriken ”Demokratins långa väg” och var ett försök att visa på hur en (någorlunda) fungerande demokrati växer fram i en lång och ibland mödosam process. Den berättelsen kunde ta sin början i ganska små händelser. Några människor besluter sig för att läsa Bibeln på egen hand. Några aktivister grundar en förening för att åstadkomma en skola eller grunda en skytteförening (för att hålla vargar och ryssar på avstånd). Det är alltså en process i små steg, som just är så offentlig situationen medger.

Utan det här invecklade nätet av föreningar och aktivister hade kvinnorna aldrig fått sin tidiga (men ändå försenade) rösträtt. Och utan alla tänkbara och otänkbara ansträngningar hade Finland vare sig klarat av sin självständighet, sitt inbördeskrig eller vinter- och fortsättningskrigen. Vi hade inte heller byggt upp ett välfärdssamhälle, som trots sina brister ändå i ett vidare globalt perspektiv är någonting många sneglar på som någonting synnerligen eftertraktat.

I den långa kavalkaden av händelser och människor finns det sådant som sticker ut; avgörande händelser som lite har vänt på historiegångens bana eller människor som bara med sitt exempel har inspirerat till att tro på demokratin som system och levnadsform.

Men vid en viss punkt stannade min berättelse. Jag var kanske fortfarande fångad av en mycket nationell bild av utvecklingens gång, trots att jag då redan hade bott 10 år utanför hemlandet. Min historiebild startade ändå på något sätt med Runebergs ”Fänrik Stål”, med Paavo i Saarijärvi och Sven Dufva vid Virta bro.

Det retar mig en smula så här i efterhand.

Det jag överhuvudtaget inte gav mig in på var demokratins villkor i en global värld där ett splittrat och av krig sönderslitet Europa är så illa piskat till att bygga upp en överstatlig demokrati. Det är den här överstatliga demokratin vi lever i och det är dess brister, som nu skapar besvärliga spänningar.

Systemet med spetskandidater var ett första försök att skapa överstatliga och legitimerande demokratiska strukturer. I Finlands valsystem satt det visserligen ganska illa, men vi borde trots bristerna ha förstått att det är någonting vi måste ta i och utveckla.

Men det motsatta skedde. Bakom lykta dörrar i Bryssel förhandlade Europeiska rådet fram en lösning, som egentligen med rötterna drog upp den lilla men spirande demokratiska plantan.

Nu står vi lite handfallna med Svarte Petter och Ursula von der Leyen.

Nils Torvalds

Skribenten är ledamot av Europaparlamentet (SFP/Renew Europe)

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare