Publicerad 10 juni 2019 kl. 22:00

Den osynliga brunnen

En fråga till Lemlands kommun.

Borde inte vattenbrunnen vid Järsö folkskola (Saltkråkan) fyllas igen med sten? Läraren tog sitt hushållsvatten ur den brunnen fram till 1963 då skolan lades ned.

Brunnen är osynlig för dem som inte vet att den finns eftersom den är översållad med mossa, löv, kvistar och så vidare som bildats under årens lopp.

Sture Borg

skolelev på 40-talet

Mikael Smeds, kommundirektör i Lemland, svarar:

Vi vill åtgärda sådant som inte är bra och som rimligen kan säkras bättre!

Kommunen ser väldigt positivt på allmänt samhällsansvar dit detta kan klassas, det vill säga att man bryr sig, det är uppskattat!

Vi är därför tacksamma för upplysningen men vi önskar att den som informerat om detta kan ta kontakt med kommunens tekniska avdelning. Vi vill ha en dialog så vi kan få korrekta uppgifter och säkra att vi sätter in insatser och åtgärdar rätt objekt. I detta fall kan vi behöva litet lokaliseringshjälp eftersom vi inte känner till objektet.

Den direkta kontakten är viktig även för att vi personligen vill framföra en uppskattning för iakttagandet direkt till berörd person.

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Barn i bild

Fler insändare