Publicerad 7 februari 2019 kl. 22:00

Det är tidningen som har dålig formkurva, inte ÅF

Kommentarer (4 st)

Ja, var står tidningen

Ja, var står tidningen politiskt idag ? En förändring har skett sedan Lampi slutade, ledarna tex hör ofta hemma i en vänstertidning och kan ofta betecknas som okunniga.En pensionär skriver dom populäraste ledarna .Väntar på ny chefredaktör och ser vart det tar vägen.

Bästa Pia Eriksson, för det

Bästa Pia Eriksson, för det första – eget beröm luktar illa. För det andra, Jonas Bladhs analys av ÅF:s framtidsutsikter stämma väl överens med verkligheten. Och det är illa, det! Så varför inte ta ledarens analys som en välbefogad varning? Förövrigt, med enbart, citat: ” lite mer jävlar anamma nu, ålänningar, om jag får be” ... med enbart den ordförande-uppmaningen fyller man inte tomrummet efter vare sig Axel Jonsson eller Brage Eklund!

Förlåt, ordet "torde" föll

Förlåt, ordet "torde" föll bort från kommentaren ovan. Kommentaren bör naturligtvis lyda som följer: Bästa Pia Eriksson, för det första – eget beröm luktar illa. För det andra, Jonas Bladhs analys av ÅF:s framtidsutsikter torde stämma väl överens med verkligheten. Och det är illa, det! Så varför inte ta ledarens analys som en välbefogad varning? Förövrigt, med enbart, citat: ” lite mer jävlar anamma nu, ålänningar, om jag får be” ... med enbart den ordförande-uppmaningen fyller man inte tomrummet efter vare sig Axel Jonsson eller Brage Eklund!

Hur ska man tolka Nina Fellmans (S) i det närmaste hysteriska reaktion på skattekonsultens Kaj Grüssners s.k. gästledare i Ålandstidningen 12 juni?

Vilka löften ger ni Kumlingeborna, undrar Kumlinge kommundirektör i en insändare. Många av frågeställningarna och förslagen tangerar Centern syn på samhällsutvecklingen i skärgården och kan därför besvaras omgående.

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång.

Ålandstidningen vill verkligen visa sin ideologi och tagit ett politiskt steg rejält åt höger och det har de all rätt till. Men är det verkligen dagens verklighet?

Från sista december 2015 till juni 2019 har Kumlinges befolkning ökat från 308 till 320 invånare. Här mitt i skärgården arbetar vi hårt för att ge invånarna en god och kostnadseffektiv service.

Jag blev lite häpen över tidningen Ålands ledare i lördags.

Finland och Sverige tillämpar båda ett system med farledsavgifter för sjöfarten. Det betyder att de handelsfartyg som trafikerar i farlederna betalar en avgift till staten för att göra så.

Vid flera tillfällen har Viking Lines ankomsttider uppgetts felaktigt på Ålandstidningens sistasida, jämfört med tidsangivelser som uppgetts av Viking Line vid bokning.

I en replik till ledaren skriver Nina Fellman (S): ”Landskapet har inga skulder.”

Detta är en myt, som man nu och då framför. Replikerade för något år sedan även dåvarande finansministern då han framförde detta.

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunernan (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider

Apropå minister Fellmans inlägg i Ålandstidningen den 14.6.

Sommaren står för dörren och därmed går startskottet för betydligt mer alkohol vid fler tillfällen än under det mörka halvåret!

Barn i bild

Fler insändare