Publicerad 8 september 2020 kl. 22:00

Det behövs tillräckligt med stöd i skolorna

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I december 2018 skrev finans- och näringsutskottet följande i sitt betänkande om budgeten för 2019: ”under utskottsbehandlingen har det framkommit att specialpedagoger skulle kunna vara en resurs till att utveckla skolornas och lärarnas kunskaper för dessa elever. (Elever med särskilda behov) Utskottet har också erfarit att arbetet med att samordna skolpsykologer har tagit steg framåt, att fortbildning för lärare kommer att genomföras och landskapsregeringen ser över möjligheten att ordna specialpedagogutbildning genom Högskolan på Åland, då denna utbildning endast finns i Sverige.”

Vart har det arbetet tagit vägen nu?

En utveckling har skett i högstadiedistrikten och man har gått in för ”studios”. Studios är då att man jobbar i sin skola i mindre klass men jobbas för en integrering i den större klassen på sikt.

Men fortsättningsvis så behövs mer stöd och hjälp för elever och lärare.

Under min tid som ledamot i lagtinget så såg jag vissas tveksamhet till att införa specialpedagoger på Åland. Men det var ändå en majoritet som såg möjligheten att införa det här.

Har det arbetet nu helt upphört? Med minister Hambrudds tidigare arbetserfarenhet så trodde jag nu på en större förståelse för elever med särskilda behov. Men snart har ett år gått och det är fortfarande tyst. Jag hoppas man på Åland ser möjligheterna att införa den behörigheten på Åland.

En investering i våra barn är en investering i vår framtid. Att fler barn får den hjälp de behöver på vägen. Jag vet att våra lärare gör sitt bästa. Specialpedagogen hjälper till att underlätta inlärningen i skolan för de elever som har behov av särskilt stöd. Det kan vara elever med läs- och skrivsvårigheter eller elever med psykiska, neurologiska eller intellektuella funktionshinder. Specialpedagogen kan också vara ett pedagogiskt stöd åt lärare. Det är inte att man misstror dagens lärare genom att införa detta.

Vi behöver ge tillräckligt med mångprofessionellt stöd i skolan – skolkuratorer, specialpedagoger och skolpsykologer behövs alla. Vi behöver se att det finns tillräckligt med stöd.

Dessa frågor har jag under mina år i Ålands Lagting jobbat för, och jag kommer att fortsätt följa detta. Jag hoppas nu verkligen att det händer något och inte är bara prat än en gång.

Göte Winé

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Vad beror det på att politiker och media inte gräver djupare i mystiken om Veikkaus närvaro på Åland? Många vill spela och bli miljonärer på Veikkaus olika spel och det ska vara valfritt att göra det.

Märkligt, det är väl det ord som bäst beskriver landskapsregeringens förmåga att låta fisklandnings bryggan i Eckerö, Skeppsvik, helt förfalla och placeras på avstjälpningsplatsen för landskapets bortglömdaprojekt.

Det finns rum för två filer mot väst med en relativt enkel breddning av vägbanan, broarna räcker till, se karta.

Till skillnad från tidigare, skulle filerna nu avskiljas med en heldragen linje och skyltning.

Vår verksamhet i Gymnastics Åland har under en lång tid haft en positiv utveckling och antalet utövare har årligen ökat.

Barn i bild

Fler insändare