Publicerad 26 maj 2020 kl. 22:00

Det börjar lukta hatkampanj

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Vänstern på Åland är inte företagarvänlig och man önskar av någon orsak att det ska vara omöjligt att handha förtroendeuppdraget som lagtingsledamot och samtidigt bedriva rådgivande verksamhet som jurist. Vilken yrkesgrupp ska förbjudas från lagtinget härnäst - jordbrukare? Inom Obunden samling ser vi gärna politiker som har flera ben att stå på. Vi gillar politiker som till exempel står med ett ben i den ”vanliga” företagarverkligheten och ett ben i den politiska verkligheten.

Den yttersta vänstern i form av Nina Fellman försöker hävda lag och rätt, men när det gäller vilka yrkesgrupper som ska portas från lagtinget anser hon det vara rätt att angripa med rent tyckande. Av de jävsregler som reglerar lagtingsledamöters ageranden begriper Fellman uppenbarligen ingenting.

Stämpeln bulvanaffär som flitigt används är felaktig. Cityjuristerna har givit fullt lagliga och korrekta råd i detta ärende som nu är avslutat. Bulvanförhållanden fastställs i domstol precis som många andra rättsliga förhållanden. Så har inte skett i detta fall. Att kalla någon för bulvan utan laglig grund och utan domstolsbeslut är ärekränkande.

I vissa fall verkar Fellman anse att tyckande och smutskastning är viktigare än lag och rätt. Grundärendet som denna sak gäller handlar om en ålänning som har haft hembygdsrätt hela sitt liv. Han har full rätt med stöd av åländsk lag att som privatperson äga en fastighet på Åland i en situation där hans bolag nekats denna rätt. Varför har Fellman så svårt att inse detta?

Fellmans besinningslösa försvar av sitt eget förvaltningsbeslut gällande ett visst jordförvärvsärende är häpnadsväckande. Normalt brukar inte tjänstemän, domare eller andra rättsinstanser gå ut på insändarplats och försäkra att man gjort rätt i enskilda ärenden.

I sin egenskap av minister med beslutanderätt i jordförvärvsärenden utnyttjade Fellman penningtvättsregler för att insamla information som sedan användes för politisk smutskastning. Detta förfarande är solklart olagligt vilket jag för säkerhets skull fått skriftligen bekräftat av den statliga myndighet som sköter penningtvättsövervakningen av fastighetsförmedlare i Finland.

Jag noterar slutligen att små förändringar i näringsrätts- och jordförvärvsbestämmelserna, enligt Fellmans egen utsago, inte skulle duga åt henne och de övriga på vänsterkanten. Det finns tydligen en önskan om avskaffande av dessa centrala regler. Där har Obunden samling en helt annan syn på saken.

Såväl näringsrättsreglerna som jordförvärvsreglerna har fungerat på avsett sätt sedan de infördes för länge sedan. Det är fria fantasier från Fellmans sida när hon insinuerar att domstolar skulle åsidosätta reglerna som alltsedan 1995 även är förankrade i EU-rätten. En mer besvärlig debatt kring näringsrätt och jordförvärv har föga förvånande uppkommit först under Nina Fellmans tid som kansliminister. Den tiden är dock lyckligtvis över.

Marcus Måtar

Obunden samling

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Ett par regeringar bakåt i tiden, med en känd trafikminster som var boss då tjärasfalt lades i Kumlinge och Brändö, kanske nu vill lägga korten på bordet.

Det tillhör ovanligheten att regeringspartierna öppet debatterar mot varandra i massmedia. Diskussionerna och åsiktsmotsättningarna brukar hållas inom lagtingshusets väggar, utan insyn från utomstående allmänhet.

”The bottom is nådd” är ju ett bekant uttryck som kan användas när man läser två insändare i samma tidning av två av Obunden samlings röstmagneter.

Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital.

Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Vi ser med bestörtning hur kommunernas ekonomi än en gång styr servicen till redan utsatta personer i samhället.

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Lag- och kulturutskottets 14 betänkanden under sessionen har kännetecknats av tre kategorier av ärenden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå granskning och fler lär vara på kommande.

Ja visst är den varma, gröna och ljusa sommaren på Åland alldeles underbar. Bortglömd är den kalla, livlösa och bleka vintern. Men övergödningen av Östersjön och klimathotet är två orosmoln som ruvar vid horisonten.

Barn i bild

Fler insändare