Publicerad 18 september 2019 kl. 22:06

Det här är ”radioti”

Ålands radio och tv (ÅRTV) har effektiviserat sin organisation. Det hela går ut på att inrätta en ny tjänst och anställa ytterligare en person. Den nya tjänsten är ekonomi- och personalchef. Det är enligt mig inteatt effektivisera. Det kanske är mer symtom på monopolets baksida.

Medieavgiften är lagstadgad och när medlen sinar för ÅRTV är den enkla lösningen att höja avgiften. Detta brukar jag i andra sammanhang kalla den enkla vägens politik. På Åland växer den offentligasektorn och den privata minskar. Det är en ohållbar utveckling. Det må låta torrt, men det offentliga Åland har rent generellt inte råd med omorganiseringar som går ut på att anställa fler. Om dagens medieavgift tillåter en utökning av personalen blir jagförundrad.

Personligen skulle jag föredra en sänkt avgift för ålänningar och företag. För mig är det bättre att ålänningarna kan behålla mer av sina redan beskattade inkomster.

Självklart ska Åland ha en stark public service, det är grunden i en demokrati och jag har full respekt för ÅRTV:s integritet och personal. Däremot finns det linjeval att göra för att effektivisera ÅRTV och påså sätt skapa ett ekonomiskt och personellt utrymme. Köptjänster när det gäller producerandet av inslag som inte direkt hamnar under public servicegränsdragningen är ett exempel. Jag hoppas ÅRTV tänker ett varv till på hur ålänningarnas pengar används.

John Holmberg

Lagtingsledamot (Lib)

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare