Publicerad 8 juli 2020 kl. 22:00

Om det hemliga Patriarkatet

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Försök till svar till René Janetzko:

Det är för att även små pojkar tillhör den hemliga organisationen Patriarkatet, vars existens har bevisats eftersom miljoner feminister har pratat om den och vars syfte är att göra allting så jävligt som möjligt för kvinnor och hbtq-personer. Patriarkatet tillåter visserligen att den högsta politiska makten går till kvinnor, men det är bara ett knep från deras sida.

Kvinnor och hbtq-personer måste helt enkelt få en lugn plats där det inte bara är pojkar som stjäl all tid. Lite som det är i skolan i dag: Alla pojkarna får all tid och de rackarna har inte ens vett att skaffa sig bra betyg. Att det är 70 procent kvinnor på universiteten i dag beror på att pojkar har en “antipluggkultur” samt förmodligen förlitar sig på att Patriarkatet ska lösa allting för dem.

I framtiden vill vi ha fler såna fristäder, där kvinnor och hbtq-personer kan vara fria från pojkar och män. Varför inte i politiken och i media?

Martin Eneroth

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR.

Omkring 100 personer deltog i en manifestation, som utlysts av en anonym organisation kallad ”BLM-arrangörerna på Åland”.

Vi har inget Eiffeltorn på Åland men väl flera utsiktstorn. Förra veckan guidade jag fyra finländare från Vasa och Kuusamo, jag förvånades lite över hur imponerade de var av utsiktstornet vid Uffe på berget.

Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil.

Lite bakgrundsinformation.

Barn i bild

Fler insändare