Publicerad 22 juli 2020 kl. 22:00

Det krävs mer för att bli av med hedersförtryck

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Tack för snabbt svar i semestertider minister Annika Hambrudd. Lagar, konventioner och styrdokument i all ära men de är inte mycket värda om inte fotfolket vet vad de ska söka efter och hur de ska hantera frågan.

Eftersom hedersrelaterat våld och förtryck (hrv) är väsensskilt från våld i nära relationer behövs det ett annorlunda angreppssätt för denna problematik.

Jag skulle önska en mycket högre grad av riktad och konkret vidareutbildning i hrv direkt till yrkesgrupper inom socialtjänsten, polisen, brottsofferjouren, skolan, och inom hälso- och sjukvården framförallt mödra- och barnrådgivningarna, skolhälsovården, studerandehälsan, preventivmedelsmottagningen, gynekologin och psykiatrin.

Jag skulle önska en vattentät handlingsplan för de fall där ett omhändertagande av den unga blir nödvändig (då till exempel hot om våld föreligger). Vi behöver bygga ett fungerande nätverk och samverkan mellan olika myndigheter och vi behöver opinionsbilda och synliggöra dessa nätverk så att utsatta ungdomar förstår att de de kan söka hjälp och stöd, var de kan göra det, och att samhället står på deras sida.

Vi kanske behöver en kartläggning över omfattningen av denna problematik, dels hur ofta ärenden som kan relateras till hrv ses inom berörda myndigheter, dels genom enkäter direkt till barn i övre högstadieåldern - gymnasieåldern. En sådan kan säkert initieras av LR.

Kanske etablerade föreningar som Feministparaplyet har intresse av att lyfta frågan? Kanske Högskolan på Åland kunde arrangera utbildningar i ämnet för att ge berörda yrkesgrupper konkret kunskap och stöd i att hantera ett svårt ämne.

Det finns mycket kvar att göra och det är viktigt att det görs. Hedersförtryck blir man inte av med bara genom att lagstifta och hänvisa till konventioner och jämställdhetsagendor.

Anette Lehtinen

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare