Publicerad 19 maj 2019 kl. 22:00

Det offentliga är vi

En något senkommen kommentar till Daniel Dahléns ledare (ÅT 6.5) med rubriken: ”Vi kan inte förlita oss på offentliga lösningar”. Dröjsmålet har att göra med att det tog sin tid att hitta en auktoritet att stöda sig på som inte ur Dahléns perspektiv skulle kunna avfärdas som liberal eller till och med vänster. Auktoriteten är ekonomiprofessor emeritus Matti Pohjola vid Aaltouniversitetets handelshögskola i Helsingfors.

I ett debattinlägg i Helsingin Sanomat (10.4) gör sig Pohjola till talesman för en helt annan syn på det offentliga än Dahlén. Dahlén misstror det offentliga: ”Vi måste sätta stopp för mer offentligt finansierade lösningar...” hittar vi i ledarens slutstycke. Pohjola menar tvärtom att en stor offentlig sektor med rätt inriktning befrämjar tillväxten, som den gjort i de nordiska länderna. Att skära i den offentliga sektorn kan mycket väl leda till försämrad tillväxt, ökade inkomstklyftor och minskat välbefinnande, skriver han.

Utmärkande för de nordiska länderna är vår stora offentliga sektor, i snitt ca 50 procent av bruttonationalprodukten. I USA är den 35 procent. Pohjola nämner att i FN:s årliga ”World Happiness Report (Lyckorankningen) placerar sig de nordiska länderna år efter år i toppen med Finland som knapp etta i de två senaste rapporterna. USA kommer på plats 19 i rankningen. De tio länderna i andra ändan av skalan har en offentlig sektor på cirka 25 procent. Också i andra internationella jämförelser placerar sig Skandinavien i topp. 

Pohjola konstaterar vidare att där marknadskrafterna misslyckas i fördelningen av välståndet så är den offentliga sektorns uppgift att minska ojämlikheten. Stora satsningar på sysselsättning, hälsovård och utbildning leder till ökat välbefinnande och höga poäng i happiness- och andra rankningar. Medföljande höga beskattning av medborgarna är inte, enligt Pohjola, så tillväxthämmande och skadlig för till exempel sysselsättningen som det hävdas i den ekonomiskpolitiska debatten. Han rubricerar sitt inlägg: ”Den offentliga sektorn ökar välståndet”. Så långt Pohjola.

Det offentliga står inte över all kritik, där håller jag med Dahlén, men lösningen är inte att avskaffa den offentliga sektorn utan att kräva förändring. Vi ska ha större krav på den offentliga servicen än på den privata. Underbudgetering till exempel på åldringsvården eller sjukvården är en beställning på privatisering. En nedåtgående spiral.

Det offentliga är vi. Låt oss ta makten!

Jerker Örjans

 

Chefredaktör Daniel Dahléns svar: 

Tack Jerker för din insändare. I mångt och mycket har du missförstått själva essensen av denna ledare. Åland har en gedigen erfarenhet och kunnande av att hitta lösningar utanför den offentliga apparaten. Det kan vara allt från andelslagsmodeller till skeppsandelssystem men även helt privata samt ideella lösningar.

På Åland har vi även en annan sida där individen ofta söker lösningar hos det offentliga för alla problemställningar. Individen lyfter ofta att ”någon” borde ordna lösningar  i stället för att själva hitta lösningar genom genom andra modeller.

Ledarens syfte, vilket medvetet eller omedvetet misstolkats av diverse insändarskribenter, syftade till att lyfta frågan till ett högre plan där alternativa lösningar skulle diskuteras i stället för att vi hela tiden går till det offentliga som den enda lösningen på olika problemställningar.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare