Publicerad 19 maj 2019 kl. 22:00

Det offentliga är vi

En något senkommen kommentar till Daniel Dahléns ledare (ÅT 6.5) med rubriken: ”Vi kan inte förlita oss på offentliga lösningar”. Dröjsmålet har att göra med att det tog sin tid att hitta en auktoritet att stöda sig på som inte ur Dahléns perspektiv skulle kunna avfärdas som liberal eller till och med vänster. Auktoriteten är ekonomiprofessor emeritus Matti Pohjola vid Aaltouniversitetets handelshögskola i Helsingfors.

I ett debattinlägg i Helsingin Sanomat (10.4) gör sig Pohjola till talesman för en helt annan syn på det offentliga än Dahlén. Dahlén misstror det offentliga: ”Vi måste sätta stopp för mer offentligt finansierade lösningar...” hittar vi i ledarens slutstycke. Pohjola menar tvärtom att en stor offentlig sektor med rätt inriktning befrämjar tillväxten, som den gjort i de nordiska länderna. Att skära i den offentliga sektorn kan mycket väl leda till försämrad tillväxt, ökade inkomstklyftor och minskat välbefinnande, skriver han.

Utmärkande för de nordiska länderna är vår stora offentliga sektor, i snitt ca 50 procent av bruttonationalprodukten. I USA är den 35 procent. Pohjola nämner att i FN:s årliga ”World Happiness Report (Lyckorankningen) placerar sig de nordiska länderna år efter år i toppen med Finland som knapp etta i de två senaste rapporterna. USA kommer på plats 19 i rankningen. De tio länderna i andra ändan av skalan har en offentlig sektor på cirka 25 procent. Också i andra internationella jämförelser placerar sig Skandinavien i topp. 

Pohjola konstaterar vidare att där marknadskrafterna misslyckas i fördelningen av välståndet så är den offentliga sektorns uppgift att minska ojämlikheten. Stora satsningar på sysselsättning, hälsovård och utbildning leder till ökat välbefinnande och höga poäng i happiness- och andra rankningar. Medföljande höga beskattning av medborgarna är inte, enligt Pohjola, så tillväxthämmande och skadlig för till exempel sysselsättningen som det hävdas i den ekonomiskpolitiska debatten. Han rubricerar sitt inlägg: ”Den offentliga sektorn ökar välståndet”. Så långt Pohjola.

Det offentliga står inte över all kritik, där håller jag med Dahlén, men lösningen är inte att avskaffa den offentliga sektorn utan att kräva förändring. Vi ska ha större krav på den offentliga servicen än på den privata. Underbudgetering till exempel på åldringsvården eller sjukvården är en beställning på privatisering. En nedåtgående spiral.

Det offentliga är vi. Låt oss ta makten!

Jerker Örjans

 

Chefredaktör Daniel Dahléns svar: 

Tack Jerker för din insändare. I mångt och mycket har du missförstått själva essensen av denna ledare. Åland har en gedigen erfarenhet och kunnande av att hitta lösningar utanför den offentliga apparaten. Det kan vara allt från andelslagsmodeller till skeppsandelssystem men även helt privata samt ideella lösningar.

På Åland har vi även en annan sida där individen ofta söker lösningar hos det offentliga för alla problemställningar. Individen lyfter ofta att ”någon” borde ordna lösningar  i stället för att själva hitta lösningar genom genom andra modeller.

Ledarens syfte, vilket medvetet eller omedvetet misstolkats av diverse insändarskribenter, syftade till att lyfta frågan till ett högre plan där alternativa lösningar skulle diskuteras i stället för att vi hela tiden går till det offentliga som den enda lösningen på olika problemställningar.

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Barn i bild

Fler insändare