Publicerad 3 augusti 2020 kl. 22:00

Distansundervisningens krav på föräldrarna

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Rainer Juslin, ordförande för lag- och kulturutskottet, skriver i en insändare att ”Lagen föreskriver att skolan ska säkerställa att alla barn, oberoende av ekonomiska och sociala förhållanden eller funktionsnedsättning har tillgång till en inkluderande och jämlik barnomsorg och grundskoleutbildning samt främja ett livslångt lärande för alla”. Jag frågar mig hur det ska gå till? Skolan och barnomsorgen har hand om barnen dagtid måndag –fredag. Resten av tiden är det föräldrarnas ansvar att se till att lagen uppfylls. Inte alla föräldrar har den kompetens som krävs att uppfylla lagens krav, så vems är då ansvaret om omsorgen brister?

I åratal har vi accepterat att alla talar om att ”man har rätt att kräva av samhället”, än det ena och än det andra. Det egna ansvaret verkar inte stå högt i kurs längre, varken när det gäller att ta ansvar för sitt eget liv, eller sina barn. Allt för många anser i dag att det är samhällets ansvar att se till att barnen får en god omvårdnad, en vettig uppfostran, och en bra utbildning.

Så till distansundervisning av barn i skolåldern. Utan att till alla delar tagit del av lagtexten, men med hänvisning till Juslins insändare verkar det alldeles tydligt att beslutsfattarna (lagtinget) anser att föräldrarna har ett ansvar vid distansundervisningen. Att någon i hemmet ser till att barnet studerar, och läser in, de ämnen som står på schemat. Att barnet inte skolkar, och ägnar sig åt spel på paddan i stället för studier.

Inser och accepterar alla föräldrar vilka krav distansundervisningen ställer på dem, eller förväntar de sig att skolans och samhällets ansvar sträcker sig även till att se till att hemundervisningen verkligen blir en undervisning, och inte en oavsiktligt ledighet för barnet? Och hur har skolan tänkt säkerställa att systemet fungerar?

Det går bra att skriva lagar om än det ena och än det andra , och förvänta sig att ”någon” ser till att allt fungerar enligt lagens krav, men vem denna ”någon” är, är inte alltid så klart formulerat alla gånger. Ibland skulle det vara en fördel att man först ser på hur saker och ting fungerar i samhället, och sedan skrev lagarna så att det skulle finnas en möjlighet att uppfylla de krav som lagen ställer. I annat fall blir lagen en tom fras utan mening och innehåll.

Rainer Juslin skriver också att man inte ska blunda för verkligheten, men nog verkar det som man inte haft ögonen öppna för de hemmavarandes situation när man formulerat vissa stycken i lagen.

Runa Lisa Jansson

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare