Publicerad 17 september 2019 kl. 22:06

Dra i handbromsen för kortrutten

Regeringen har säkert haft skärgårdens bästa för ögonen när man vidtagit åtgärder i syfte att utveckla skärgårdstrafiken. Upphandlingen av de initiala etapperna för kortrutten har lyckats utomordentligt väl.

Bara att gratulera minister Mika Nordberg (MSÅ) för utgången, som ledde till att erkänt skickliga och erfarna lokala entreprenörer kunde knytas till projektet.

Men! Tyvärr är det inte den här produkten vi vill ha. Jag företräder brukarna. Har själv pendlat till min arbetsplats i stan i 12 år. Alltid åkt med första färjan klockan 06.30 på morgonen, varit minst 12 timmar borta hemifrån.

Arbetsresorna har tagit tre timmar i anspråk per dag: bil 5 minuter, linfärja 10 minuter, bil 15 minuter, Skarven 30 minuter och bil 30 minuter ger 90 minuter enkelväg. 220 arbetsdagar per år. Endast stormen Alfrida förhindrade mig. Det har fungerat någorlunda, egentligen klagar jag inte.

Med hybridfärjan skulle pendlingen i mitt fall förkortas med åtta till tio minuter enkelväg. Det säger sig självt att det föreslagna kortare färjpasset Svinö-Gripö inte är värt investeringarna och det pris den har i helt orörd natur.

Inte för tio minuters skull och inte för klimatet eller de driftsinbesparingar man uppskattat uppnå. När man nu en gång har kört ombord på en färja kan man lika bra åka tio minuter längre. Just den biten spelar ingen roll i upplägget, i mitt tycke. Vi har ju ändå alla, ja precis alla, olägenheter kvar som en färjförbindelse, jämfört med fast förbindelse, innebär.

Dra nu i handbromsen och räkna en gång till vad tunnelalternativet genererar i driftsfördelar på lång sikt. En tunnel gör skillnad i konceptet som ska gynna mycket mer än bara Föglötrafiken.

Rainer Juslin (Lib)

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Barn i bild

Fler insändare