Publicerad 17 september 2019 kl. 22:06

Dra i handbromsen för kortrutten

Regeringen har säkert haft skärgårdens bästa för ögonen när man vidtagit åtgärder i syfte att utveckla skärgårdstrafiken. Upphandlingen av de initiala etapperna för kortrutten har lyckats utomordentligt väl.

Bara att gratulera minister Mika Nordberg (MSÅ) för utgången, som ledde till att erkänt skickliga och erfarna lokala entreprenörer kunde knytas till projektet.

Men! Tyvärr är det inte den här produkten vi vill ha. Jag företräder brukarna. Har själv pendlat till min arbetsplats i stan i 12 år. Alltid åkt med första färjan klockan 06.30 på morgonen, varit minst 12 timmar borta hemifrån.

Arbetsresorna har tagit tre timmar i anspråk per dag: bil 5 minuter, linfärja 10 minuter, bil 15 minuter, Skarven 30 minuter och bil 30 minuter ger 90 minuter enkelväg. 220 arbetsdagar per år. Endast stormen Alfrida förhindrade mig. Det har fungerat någorlunda, egentligen klagar jag inte.

Med hybridfärjan skulle pendlingen i mitt fall förkortas med åtta till tio minuter enkelväg. Det säger sig självt att det föreslagna kortare färjpasset Svinö-Gripö inte är värt investeringarna och det pris den har i helt orörd natur.

Inte för tio minuters skull och inte för klimatet eller de driftsinbesparingar man uppskattat uppnå. När man nu en gång har kört ombord på en färja kan man lika bra åka tio minuter längre. Just den biten spelar ingen roll i upplägget, i mitt tycke. Vi har ju ändå alla, ja precis alla, olägenheter kvar som en färjförbindelse, jämfört med fast förbindelse, innebär.

Dra nu i handbromsen och räkna en gång till vad tunnelalternativet genererar i driftsfördelar på lång sikt. En tunnel gör skillnad i konceptet som ska gynna mycket mer än bara Föglötrafiken.

Rainer Juslin (Lib)

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare