Publicerad 16 september 2019 kl. 22:06

Du behöver inte rädda världen, bara lite grann

Vi är alla vana vid att kritiseras för att vi inte gör tillräckligt mycket för att stoppa miljöförstöring, och jag tror de flesta av oss vet att den kritiken egentligen är rättfärdigad. Det finns alltid mera man kan förbättra, för felen är så många.

Det paradoxala är dock att de som tydligt försöker ändra sin livsstil till något hållbarare oftare verkar bemötas med just denna kritik. Många tycks anse att det finns en dubbelmoral i att engagera sig för miljön om man inte gör precis allting man kan för att leva ett hållbart personligt liv. Hur kan man vara vegan om man ändå kör till jobbet varje dag? Vad är poängen med att handla på Emmaus om man ändå äter importerat, rött kött? Är man en hycklare om man har på sig nya skor då man marscherar i skolstrejken?

Idén som målas upp är att valet står mellan att göra allt eller inget. Men om valet är att göra allt eller inget så kommer ingen att göra någonting alls.

Men om vi som bryr oss om miljön alla bara skulle ha på oss second hand kläder, bara äta veganskt och duscha bara en gång i veckan skulle vi bli avfärdade som galna miljöhippies. Det spelar ingen roll om man är hycklare, asket eller någon som bara försöker göra sitt bästa för världen, man blir avfärdad av någon iallafall.

Omställningen sker i flera små steg, och det finns ingen dubbelmoral i att inte ta alla steg på samma gång. Det är helt okej att skapa förändring i sitt personliga liv samtidigt som man förändrar samhället, man måste inte göra bara en sak åt gången.

För vissa är det inte möjligt att enbart förflytta sig med kollektivtrafik och för vissa är det inte finansiellt möjligt att enbart handla lokalproducerat, men det viktiga är att alla gör någonting för att aktivt ändra sin miljöpåverkan på de sätt man kan. Genom att tänka igenom sina livsstilsval bidrar man till att göra miljömedvetenhet till normen. Hållbarhetstänk måste bli regeln istället för undantaget, vare sig det är i lagtingsdebatten eller i matbutiken.

Linus Höglund (HI)

Kandidat

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

Barn i bild

Fler insändare