Publicerad 10 juli 2019 kl. 22:00

Enkel upphandling är bättre för alla

En väl utförd upphandling garanterar hög kvalitet till bästa pris för det upphandlande objektet eller tjänsten. Många är tyvärr företagen som senaste åren känt sig åsidosatta att kunna erbjuda tjänster till offentlig sektor och dess bolag där direktupphandlingar har gjorts på ett sätt som inte alla gånger varit helt transparent.

Reaktionerna har med all rätt många gånger varit kraftiga från olika entreprenörer och faktiskt verkar det som de flesta upphandlande enheterna tagit till sig av kritiken och numera lägger ut även mindre arbeten på den webbaserade upphandlingsplattformen E-avrop där entreprenörerna har möjlighet att ta del av upphandlingsmaterialet och eventuella ändringar i förfrågningsmaterialet.

För upphandlaren har systemet många fördelar som att alla intressenter får ta del av samma information. Genom att anbuden elektroniskt fylls i och skickas direkt in av företagaren får den upphandlande enheten allt material samlat vilket förenklar processen att jämföra och avgöra vilket som är det vinnande anbudet.

Men i all enkelhet finns det en risk att systemet inte resulterar i så god konkurrensutsättning som är tänkt. Speciellt bland småföretagare har jag upplevt en frustration att enkelheten i systemen inte alla gånger spiller över på entreprenören. Elektronisk ifyllnad av blanketter samt scanning av bilagor har många gånger upplevts som överdrivet krångligt där mycket kan gå fel, speciellt för den lilla entreprenören som inte har genuin datorvana, intresse för elektroniska lösningar och utrustning.

Så trots att det nu är semestertider vill jag med denna insändare uppmana alla offentligt upphandlande enheter att tänka på att skapa så enkla inlämnings- och valideringsförfarande som det bara är möjligt för att så många entreprenörer som möjligt ska ha möjlighet att lämna anbud på arbeten.

En konkret önskan från flera företagare är att även fortsättningsvis ha möjlighet att lämna in anbud i pappersformat för att på så sätt minimera risken att anbud inte varit kompletta på grund av deras strulande datorutrustning.

Det finns säkert flera tänkvärda förenklande möjligheter för att få så många entreprenörer som möjligt att lämna anbud vilket är viktigt inte bara för lägsta pris utan faktiskt möjliggör att fler företag har möjlighet att utveckla sina verksamheter vilket är bra för hela Åland.

Martin Nilsson (S)

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare