Publicerad 10 juli 2019 kl. 22:00

Enkel upphandling är bättre för alla

En väl utförd upphandling garanterar hög kvalitet till bästa pris för det upphandlande objektet eller tjänsten. Många är tyvärr företagen som senaste åren känt sig åsidosatta att kunna erbjuda tjänster till offentlig sektor och dess bolag där direktupphandlingar har gjorts på ett sätt som inte alla gånger varit helt transparent.

Reaktionerna har med all rätt många gånger varit kraftiga från olika entreprenörer och faktiskt verkar det som de flesta upphandlande enheterna tagit till sig av kritiken och numera lägger ut även mindre arbeten på den webbaserade upphandlingsplattformen E-avrop där entreprenörerna har möjlighet att ta del av upphandlingsmaterialet och eventuella ändringar i förfrågningsmaterialet.

För upphandlaren har systemet många fördelar som att alla intressenter får ta del av samma information. Genom att anbuden elektroniskt fylls i och skickas direkt in av företagaren får den upphandlande enheten allt material samlat vilket förenklar processen att jämföra och avgöra vilket som är det vinnande anbudet.

Men i all enkelhet finns det en risk att systemet inte resulterar i så god konkurrensutsättning som är tänkt. Speciellt bland småföretagare har jag upplevt en frustration att enkelheten i systemen inte alla gånger spiller över på entreprenören. Elektronisk ifyllnad av blanketter samt scanning av bilagor har många gånger upplevts som överdrivet krångligt där mycket kan gå fel, speciellt för den lilla entreprenören som inte har genuin datorvana, intresse för elektroniska lösningar och utrustning.

Så trots att det nu är semestertider vill jag med denna insändare uppmana alla offentligt upphandlande enheter att tänka på att skapa så enkla inlämnings- och valideringsförfarande som det bara är möjligt för att så många entreprenörer som möjligt ska ha möjlighet att lämna anbud på arbeten.

En konkret önskan från flera företagare är att även fortsättningsvis ha möjlighet att lämna in anbud i pappersformat för att på så sätt minimera risken att anbud inte varit kompletta på grund av deras strulande datorutrustning.

Det finns säkert flera tänkvärda förenklande möjligheter för att få så många entreprenörer som möjligt att lämna anbud vilket är viktigt inte bara för lägsta pris utan faktiskt möjliggör att fler företag har möjlighet att utveckla sina verksamheter vilket är bra för hela Åland.

Martin Nilsson (S)

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Barn i bild

Fler insändare