Publicerad 10 juli 2019 kl. 22:00

Enkel upphandling är bättre för alla

En väl utförd upphandling garanterar hög kvalitet till bästa pris för det upphandlande objektet eller tjänsten. Många är tyvärr företagen som senaste åren känt sig åsidosatta att kunna erbjuda tjänster till offentlig sektor och dess bolag där direktupphandlingar har gjorts på ett sätt som inte alla gånger varit helt transparent.

Reaktionerna har med all rätt många gånger varit kraftiga från olika entreprenörer och faktiskt verkar det som de flesta upphandlande enheterna tagit till sig av kritiken och numera lägger ut även mindre arbeten på den webbaserade upphandlingsplattformen E-avrop där entreprenörerna har möjlighet att ta del av upphandlingsmaterialet och eventuella ändringar i förfrågningsmaterialet.

För upphandlaren har systemet många fördelar som att alla intressenter får ta del av samma information. Genom att anbuden elektroniskt fylls i och skickas direkt in av företagaren får den upphandlande enheten allt material samlat vilket förenklar processen att jämföra och avgöra vilket som är det vinnande anbudet.

Men i all enkelhet finns det en risk att systemet inte resulterar i så god konkurrensutsättning som är tänkt. Speciellt bland småföretagare har jag upplevt en frustration att enkelheten i systemen inte alla gånger spiller över på entreprenören. Elektronisk ifyllnad av blanketter samt scanning av bilagor har många gånger upplevts som överdrivet krångligt där mycket kan gå fel, speciellt för den lilla entreprenören som inte har genuin datorvana, intresse för elektroniska lösningar och utrustning.

Så trots att det nu är semestertider vill jag med denna insändare uppmana alla offentligt upphandlande enheter att tänka på att skapa så enkla inlämnings- och valideringsförfarande som det bara är möjligt för att så många entreprenörer som möjligt ska ha möjlighet att lämna anbud på arbeten.

En konkret önskan från flera företagare är att även fortsättningsvis ha möjlighet att lämna in anbud i pappersformat för att på så sätt minimera risken att anbud inte varit kompletta på grund av deras strulande datorutrustning.

Det finns säkert flera tänkvärda förenklande möjligheter för att få så många entreprenörer som möjligt att lämna anbud vilket är viktigt inte bara för lägsta pris utan faktiskt möjliggör att fler företag har möjlighet att utveckla sina verksamheter vilket är bra för hela Åland.

Martin Nilsson (S)

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Barn i bild

Fler insändare