Publicerad 22 maj 2019 kl. 22:06

Ersätt marmorn med trä från Alfrida

Lagtingsbyggnaden har sedan februari 2018 varit avspärrad på grund av att marmorplattorna är uttjänta och riskerar att ramla ner. Mig veterligen har ingen plan ännu presenterats för hur fasaden skall åtgärdas.

Lagtingsbyggnaden är själva kärnan i självstyrelsen då det härifrån som den lagstiftande makten utgår. Trots detta ser fasaden ut att förbli i uselt skick över ännu en turistsäsong vilket måste ses som ett misslyckande.

Samtidigt har ett gyllene tillfälle uppenbarat sig. Ta chansen nu när det finns ett överskott av virke i god kvalité att ersätta den förlegade och tråkiga marmorfasaden mot en ny fasad helt i trä från Alfrida.

En lagtingsbyggnad helt i trä skulle vara en symbolisk handling som går väl ihop med Ålands övergripande hållbarhetsagenda. Det skulle även hjälpa till att ytterligare marknadsföra Åland som destination.

En fasad i trä skulle dessutom hjälpa till att förändra attityden till hållbart byggande och stadsbilden skulle präglas av att ha en byggnad av den omfattningen med träfasad.

Det är den offentliga sektorn som skall vara föregångare i hållbarhetsarbetet och vara det goda exemplet som övriga aktörer sedan kan ta efter. Ett dylikt agerande i kombination med incitament till förändring är hur vi skapar ett hållbart samhälle på sikt.

Christian Wikström

Partisekreterare Obunden Samling

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Barn i bild

Fler insändare