Publicerad 22 maj 2019 kl. 22:06

Ersätt marmorn med trä från Alfrida

Lagtingsbyggnaden har sedan februari 2018 varit avspärrad på grund av att marmorplattorna är uttjänta och riskerar att ramla ner. Mig veterligen har ingen plan ännu presenterats för hur fasaden skall åtgärdas.

Lagtingsbyggnaden är själva kärnan i självstyrelsen då det härifrån som den lagstiftande makten utgår. Trots detta ser fasaden ut att förbli i uselt skick över ännu en turistsäsong vilket måste ses som ett misslyckande.

Samtidigt har ett gyllene tillfälle uppenbarat sig. Ta chansen nu när det finns ett överskott av virke i god kvalité att ersätta den förlegade och tråkiga marmorfasaden mot en ny fasad helt i trä från Alfrida.

En lagtingsbyggnad helt i trä skulle vara en symbolisk handling som går väl ihop med Ålands övergripande hållbarhetsagenda. Det skulle även hjälpa till att ytterligare marknadsföra Åland som destination.

En fasad i trä skulle dessutom hjälpa till att förändra attityden till hållbart byggande och stadsbilden skulle präglas av att ha en byggnad av den omfattningen med träfasad.

Det är den offentliga sektorn som skall vara föregångare i hållbarhetsarbetet och vara det goda exemplet som övriga aktörer sedan kan ta efter. Ett dylikt agerande i kombination med incitament till förändring är hur vi skapar ett hållbart samhälle på sikt.

Christian Wikström

Partisekreterare Obunden Samling

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Nej, jag håller absolut inte med lantrådet om att pensionsfondens nästan halva miljard euro är i trygga händer. Lantrådet är även tydlig med att denna regering inte kommer att laga något som inte är trasigt.

Det jag inte trodde kunde hända har hänt. Mia Hanström och jag är rörande överens! Detta i en fråga som må vara en bi(sak), men dock.

Jag vill ställa några frågor angående Eckerö/Birka:

Barn i bild

Fler insändare