Publicerad 14 mars 2019 kl. 22:00

Ett Brexit fyllt av frågetecken

Det är inte mycket somfolkidet Förenade kungariket är överens om just nu mer än attBrexitär en enda stor röra. En kort tillbakablick: Artikel 50 i EU:s fördrag som styr ett lands utträde ur unionen säger att ett land ska lämna EU två år efter att de har anhållit om det. Den 29 mars är det två år sedan Storbritannien lämnadein sin. Det enda som kan förlänga den tiden är attalla EU:s länder godkänner en förlängning.

Det finns ett färdigförhandlat utträdesavtal sedan ett par månader tillbaka. Det har godkänts av EU:s länder och Europaparlamentet har indikerat att det är acceptabelt. Storbritanniens premiärminister Theresa May hade också accepterat avtalet men i det brittiska parlamentet tog det stopp. Det intressanta är att både de som verkligen vill ha enBrexitoch de som inte vill ha enBrexitröstade mot avtalet, men av helt olika anledningar.

Avtalets mest känsliga punkt handlar om Irland. Givet den mycket besvärliga och våldsamma historian på den irländska ön är frågan extremt känslig. Den stabilitet som funnits på grund av Långfredagsavtalet somträdde i kraft 1999 skulle kunna hotas om en hård gräns sätts upp mellan republiken Irland och Nordirland. Jag var självdärefterBrexitomröstningenoch det är tydligt hur spänt läget snabbt kan komma att bli. I avtalet finns en så kallad “backstop” som ska hindra en sådan hård gräns. Av många ses det dock som en förtäckt väg att hålla Storbritannien kvar i den inre marknaden mot sin vilja.

Dediskussionersom pågått sedan avtalet var klarthar bara handlat om förtydliganden. I veckan kom EU och Storbritannien fram till ännu ett tydliggörande om att “backstoppen” inte är permanent. Det hade man nog kommit överens om redan tidigare men då i from av ett “brev”, den här gången gjordes det i form av ett “gemensamt instrument” - vilken skillnad va?!

Efter förtydligandetröstade Storbritanniens parlaments ner avtalet ännu en gång och sedanröstade de också ner idén om att lämna EU utan ett avtal.Nu finns i princip finns tre alternativ kvar och alla är problematiska.

Det förstaär fortfarande att lämna EU utan ett avtal, en så kallad hårdBrexit. Det skulle skapa enorma problem, både ekonomiska, sociala och säkerhetspolitiska.Ni kan redan se framför er köerna av lastbilar som väntar på att komma genom tullen på väg in till Storbritannien.

Det andra alternativetär att omförhandla avtalet mendet inte finns en enig linje i Storbritannien om vilket avtal man vill ha och det är endåliggrund för förhandlingar. Dessutom harEU har varit tydligtmed att man inte går längre än såhär och jag tror det är allvarligt menat. Det är helt enkelt inte aktuellt för EU att gå med på något som riskerar freden på Irland till exempel.

Det tredje är en ny folkomröstning.För oss kan det låta bra och det är klart att jag vill att de stannar men vi ska vara försiktiga så vi inte är naiva.EU:s konstitution röstades först ner avfolket i vissa länder. Lösningen var att man gjorde några små ändringar och skickade tillbaka det till folket igen. Signalen var att ni får rösta tills ni röstar “rätt”. Inte så elegant och det är något EU-skeptiker än idag använder som ett vapen mot EU. Det är dessutom långt ifrån säkert att resultatet skulle bli ett annat i en ny omröstning.

Det är alltså extremt öppet vad som ska hända. En sak är i alla fall säker, att låta studenter, företag och medborgare sväva i osäkerhet om framtiden på det här sättet är djupt ansvarslöst.

Anton Nilsson

Ålands specialmedarbetare i Europaparlamentet

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Barn i bild

Fler insändare