Publicerad 20 juni 2019 kl. 22:00

Ett modernt Åland kräver en modern psykiatri

Förra vintern drabbades jag av något av det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Mitt balanssinne slogs ut helt och det kändes som att jag satt på en färja en stormig kväll, fast, dygnet runt.

Jag bodde under denna tiden i Sverige och sökte snabbt hjälp hos sjukvården. Jag fick på kort tid träffa tre olika läkare varav alla gav olika diagnoser.

Den tredje läkaren jag träffade konstaterade att jag led av ångest och stress och att det hade slagit ut mitt balanssinne.

För att klara av de extrema panikattacker jag drabbades av rekommenderades kognitiv beteendeterapi, även känt som KBT. Läkaren förklarade för mig att man snabbt kunde få tillgång till KBT-kurser online. Sagt och gjort.

Två veckor senare satt jag på ett fjärde läkarsamtal på Karolinska Sjukhuset där jag fick genomgå en undersökning. Några dagar senare fick jag inloggning till en nätbaserad kurs i KBT.

Jag genomförde kursen i min egen takt hemma och allteftersom jag tog mig genom de olika kapitlen hade jag digital kontakt med en psykolog som kollade att allt fortskred som det skulle.

Behandlingen gav snabba och omfattande positiva resultat och efter två månader var jag symptomfri.

Genom denna kurs lyckades jag övervinna panikångesten och rädslan som kommer med den. Det var en last jag hade burit i mer än tio år.

KBT är en effektiv behandlingsmetod för en rad olika psykiska tillstånd och är bevisat framgångsrik.

Som en konkret åtgärd i att bekämpa den ökande psykiska ohälsan vill jag, om jag kommer in i Lagtinget, kämpa för att ålänningar via ÅHS ska få tillgång till nätbaserad KBT för till exempel paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, depression och sömnproblem med mera.

Det är en åtgärd som både höjer service och folkhälsan men som dessutom också är kostnadseffektiv. Ålands moderna samhälle behöver en modern psykiatri.

Jannik Svensson,

liberal lagtingskandidat

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Lövsprickning, äntligen nalkas vår på denna kalla tundra. Efter alla dessa frostnätter och frusna nyheter, har vitsipporna fylkats i all sin ohämmade yppighet.

I några insändare i Ålandstidningen 12.5 och 25.5 går Nina Fellman till personangrepp mot Bert Häggblom och undertecknad. Vi anklagas för att kringgå åländsk lag. Gränsen för ren ärekränkning verkar inte Fellman bry sig om.

Ett stort tack Gunilla Lindroos-Friman för din insändare angående discgolfbana i Tullarns äng och på Lilla holmen! Jag håller med dig till 100 procent.

Enligt ledarskribenten den 23:e maj har coronapandemin skördat 5 miljoner liv i hela världen, ”en siffra som förmodligen är mycket större i verkligheten”.

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Barn i bild

Fler insändare