Publicerad 13 maj 2019 kl. 22:06

Ett utsiktslöst bottennapp, Igge Holmberg!

Bäste, Igge Holmberg. Det är svårt att tyda din kritik mot Mariehamns framtids (MF) konkreta vision för att skapa ett levande centrum. Orsaken är att dina argument dels bygger på faktafel, dels på att ditt resonemang är motsägelsefullt och till vissa delar även osammanhängande surrealistiskt.

Ditt påstående om att MF ”som vanligt” förespråkar åttavåningshus får passera. Däremot blir det riktigt fel när du påstår att vi ”ställer krav” på att det byggs bostäder för äldre och yngre.

Till skillnad från vissa andra försöker MF föra en konstruktiv politik genom att ge konkreta förslag på hur man kan skapa utveckling och samtidigt möta behov. I det här fallet handlar det om att ge den döende stadskärnan liv och samtidigt tillgodose behovet av bostäder i centrum.

Vi ser gärna en blandning av olika boendeformer, även bostadsrätter för att till exempel erbjuda äldre, men även yngre personer centralt boende med service utanför dörren.

Och som i vilket centrum som helst torde en blandning av olika åldersgrupper vara vitaliserande.

Hur du definierar detta som ett ”krav” är utom sunt förnuft, då det i verkligheten handlar om att dela en vision för att lyfta vår stad till en ny nivå.

Ett gravt faktafel är det då du påstår att stadsfullmäktige redan har ”klubbat” förslaget till delgeneralplan och sedan resonerar vidare utifrån det. Även du bör vara medveten om att förslaget just nu är utställt, så att allmänheten i laglig, demokratisk ordning kan lämna synpunkter.

Nåja, du rättar dig själv mot slutet, men då är det liksom för sent.

Ditt påstående om att MF ”slänger ur sig vilka löften som helst för de vet att de aldrig behöver ta ansvar för dem” tillhör kategorin retoriska bottennapp, så det får tala för sig själv.

Riktigt svårt är det att hänga med i ditt surrealistiska exempel om vad som skulle hända ifall S, MSÅ och Lib beslutade om att bygga sjuvåningshus på torget samt den efterföljande frågan om hur dessa partier tänker sig betala för det?

Vad vi känner till är det inte aktuellt att bebygga stadens torg varken på höjden eller bredden, än mindre att Mariehamns stad ska vara byggherre. Var finns relevansen?

Slutligen: Du har givetvis din demokratiska rätt att avfärda MF:s vision för ett levande centrum som ”valfläsk” och ”propaganda”. Men för att du på något sätt ska kunna framstå som trovärdig måste vi inom Mariehamns framtid–liksom alla mariehamnare–ha rätt att förvänta oss konkreta förslag på hur du och ditt parti vill utveckla staden i stället. Om det är utveckling som ni vill ha, förstås.

Att bara vifta undan andras förslag med kraftigt nedsättande ord är destruktivt och inger inget politiskt förtroende. Snarare ökar det politikerföraktet.

Så, Igge … så länge du och dina kamrater enbart obstruerar och inte presenterar någon form av konstruktiva lösningar kan inte Socialdemokraterna ses som någonting annat än ett initiativlöst stagnationsparti.

Mariehamns framtid

Pelle Hägglund

Jenny Sindén

Ove Andersson

Stig Kottelin

Gunnar Granlund

Jonny Landström

Clas-Folke Hansen

Ann Forsbom-Greiff

Rolf Granlund

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare