Publicerad 7 juli 2020 kl. 22:00

EU-BREV: Viruset bryr sig inte om staters gränser

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Man saknar inte kon förrän båset är tomt brukar det ju heta. Det gäller verkligen också den fria rörligheten, en av hörnstenarna i EU-samarbetet. Vi börjar bli många nu som aldrig upplevt ett EU med gränskontroller, restriktioner och tullar. Samtidigt har den senaste tiden visat hur skört systemet egentligen är, när ett allvarligt hot tornat upp sig har många länder reagerat med ryggmärgen och stängt nationella gränser.

Olika länder har dock valt att hantera pandemin på olika sätt. För åländsk del är det extra intressant att titta närmare på Tyskland, som enligt många tillhör dem som hanterat situationen riktigt bra. Där har de i hög grad kunnat fatta beslut om åtgärder på regional nivå. I Berlin fanns det redan tidigt en grundläggande förståelse för att läget kan se olika ut på olika platser vid olika tider och därför behövs också olika åtgärder.

Det är så klart intressant att titta på med tanke på att vi på Åland i ett tidigt skede kunde se hur svenska läkare, flera av dem från områden som då hade en lägre grad av smitta än vissa områden i Finland, stängdes ute på grund av att staten gick in för en och samma lösning för alla gränser. I den tyska staden Aachen vid den tysk-nederländska gränsen kunde man däremot använda sig av regionala regler och på så sätt kunde de fortsätta både få in sjukvårdspersonal och patienter från Nederländerna, trots den rådande situationen.

Men vi på Åland är långt ifrån ensamma om att ha haft den här typen av utmaningar. Runt om i EU finns många exempel på områden som i dag lever helt integrerat över gränserna. På gränsen mellan Belgien och Nederländerna finns det till exempel flera affärer som ligger precis på gränsen.

När Belgien valde att stänga alla affärer medan Nederländerna fortfarande höll dem öppna ledde det så klart till stor förvirring. En affär valde helt sonika att sätta upp ett rep mitt i affären och bara sälja produkterna som fanns på den halvan av affären som låg i Nederländerna. Lite lustigt, men det gjorde knappast någon skillnad för smittspridningen.

En viktig lärdom från krisen är alltså att regionala åtgärder som inte är direkt kopplade till staters gränser kan vara mer ändamålsenliga. Den åländska självstyrelsen skulle i framtiden kunna användas för att både få tillgång till mer anpassade åtgärder men också för att göra oss tryggare under liknande virusutbrott.

Tänk er ett scenario där man i Finland hade ett stort utbrott samtidigt som Åland var förskonat. I ett sådant läge skulle en självklar åtgärd vara att placera alla inresande också från Finland i karantän vid ankomst. Det försökte Åland i krisens inledningsskede men Finland sade stopp. Jag har full respekt för att det finns juridiska svårigheter men när det handlar om att rädda liv och hälsa måste man arbeta pragmatiskt för att hitta lösningar.

Att hantera ett virusutbrott är ingen lätt sak och jag är säker på att alla beslutsfattare har haft allmänhetens bästa i åtanke när de infört åtgärder. Samtidigt måste vi hela tiden lära oss av tidigare erfarenheter för att bli ännu bättre. En lärdom är alltså redan nu tydlig: Ålands självstyrelse behöver utvecklas för att vi ska kunna stå ännu bättre rustade i framtiden.

Anton Nilsson

Första ersättare till Europaparlamentet

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Vi går nu mot augusti och många återgår till sina arbeten efter en välförtjänt semester. Skolledarna står nu i startgroparna i sina tills vidare ganska tomma skolor.

Från och med den 1 augusti öppnar Danmark upp gränsen mot hela Sverige. De danska myndigheterna bedömer att smittspridningen i Sverige minskat tillräckligt under juli för att tillåta resor från alla delar av landet.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat.

Jag vill tacka Albin för hans beundransvärda insändare i Ålandstidningen den 15.7. Håll gränsen stängd länge. Vart är Ålands politiker på väg?

Vilken statsmakt som vidtagit rätt åtgärder för att hindra coronapandemins framfart kommer säkert att analyseras många gånger än.

Polismyndigheten på Åland jobbar fokuserat på de inriktningsmål som tagits fram i samarbete med polisstyrelsen och som slagits fast i samband med budgeten. Dessa fastställs varje år.

Flera insändare har klagat på att landskapsregeringen slår alla blommande växter längs vägrenarna, senast en i tisdags. Något vettigt motiv till detta har jag inte sett presenterat av LR.

Omkring 100 personer deltog i en manifestation, som utlysts av en anonym organisation kallad ”BLM-arrangörerna på Åland”.

Vi har inget Eiffeltorn på Åland men väl flera utsiktstorn. Förra veckan guidade jag fyra finländare från Vasa och Kuusamo, jag förvånades lite över hur imponerade de var av utsiktstornet vid Uffe på berget.

Tisdagen den 28 juli blev jag i staden invinkad till en parkerad finskregistrerad personbil.

Lite bakgrundsinformation.

Barn i bild

Fler insändare