Publicerad 25 november 2019 kl. 21:54

EU:s finanspolitik är påtvingad uppifrån

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I sin ledare den 13 november skrev Henrik Herlin: ”Det ska inte vara möjligt att skapa pengar ur ingenting, men det är precis det som centralbankerna gör, och de måste i något skede överge experimentet”.

I mina öron lät detta konstaterande ganska konstigt; guldmyntfoten övergavs ju för snart åttiofem år sedan! Däremot skapas varje dag i olika former och sammanhang utgifter hos någon statsregering med egen centralbank (CB) (således inte hos sådana som Ålands LR) pengar ur ingenting. Ledarcitatet baseras inte på det monetära system som i nuet finns.

Fler meter bokhyllor kan fyllas av böcker och artiklar skrivna av sakkunniga om just det ämnet. Självklart vore det lönlöst ens för en specialist att försöka summera alla dessa källors innehåll till en text begränsad till 1.250 tecken! Men icke desto mindre får icke-specialister helt sonika gå in på det allra nödvändigaste.

Den mekanism genom vilken strömmarna av pengar inom ekonomin kanaliseras benämns ”betalningssystemet” och består av ett lands CB tillsammans med sådana kommersiella banker vilka beviljas öppna var sitt eget konto hos CB:n. CB:n är regeringens bank helt enkelt, varför eget bankkonto erhålles.

Således kan transaktioner regering och någon annan part emellan utföras enbart genom att summan i fråga överförs mellan parternas respektive CB-konton (vilket gällande alla andra parter än regering själv är vederbörande banks CB-konto). Medan regeringen får skapa pengar ur ingenting riktat mot det ena hållet, tas samtidigt pengar som flödar åt det andra hållet till regeringens CB-konto ur omlopp (till exempel när skattebetalning görs).

Strömmarna flödar i båda riktningar kontinuerligt utan att sammankopplas. Den fluktuerande nettobalansens storlek får i princip vara antingen positivt eller negativt beroende på ekonomins opp- eller nergående.

Här, liksom inom demokratin i allmänhet, brukar som sig bör partipolitik komma att spela en roll. I praktiken tillåts balansen fluktuera bara i enlighet med den finansiella politik som införs av valda regeringar – på gott och ont.

I det specifika fallet EU var det uppenbarligen ”på ont”. Enligt mig har denna finansiella politik vilken påtvingats ovanifrån av eurozonens icke-folkvalda apparat genom den så kallade finanspakten, och inte av någon intern demokratisk process.

Detta är ett område som kräver närmare granskning.

Robert Horwood

Eckerö

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare