Publicerad 31 juli 2019 kl. 22:00

Fältarnas tankar efter Rockoffveckan

I vårt jobb kan vi dela in året i före Rockoff och efter Rockoff. De här dagarna ställer allt till sin spets, sociala relationer omvandlas, krossas, skapas och omvärderas. Mycket vänds upp och ner hos våra unga.

För oss fältare är Rockoff den roligaste veckan att arbeta på när det är bra stämning och staden lever upp. Vi träffar många härliga människor i vimlet.

Uppsökande relationsbyggande arbete är vad vi gör dagligen på vårt jobb och under Rockoff visar det sig om detta arbete har gett resultat. När ungdomarna hör av sig under kvällarna om allt från kärleksbekymmer till oro för sina kompisar, får vi betyg för vårt relationsbyggande arbete, ett socialt kapital som vi har byggt upp under året.

Om vi inte skapar relationer till ungdomarna och visar att vi är trygga vuxna gör vi heller ingen nytta under Rockoff, eller någon annan helg för den delen.

Vårt huvudfokus är det förebyggande arbetet där vi ska synas och vara en trygg punkt för våra ungdomar.

Även föräldraskapet blir utvärderat och stresstestat under Rockoff, och det blir tydligt hur relationer mellan förälder och barn ser ut och vilka regler som är satta. Finns det regler överhuvudtaget, svarar föräldrar när vi ringer, är dom nyktra, är de hemma eller är de på stan eller stugan? Under Rockoff visar sig saker som annars inte syns.

Vi är tacksamma och nöjda med årets festival och allt samarbete med alla aktörer så som festivalarrangörerna, vaktcheferna och alla vakter på Rockoffområdet, polisen, gränsbevakningen, tullen, Brottsofferjouren, Vuxna på stan, Vuxna i rörelse och alla föräldrar och andra vuxna som rört sig ute eller haft kontakt med oss.

Vår uppfattning är att Rockoff är en positiv upplevelse och vi tackar för nio fina dagar!

Och ett speciellt tack till alla ungdomar, det är ni som gör vårt jobb till världens bästa!

Fältarna

Katja, Simon, Sandra och Linus

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare