Publicerad 8 augusti 2019 kl. 22:00

Färjtrafiken ett problem för vår marina miljö

Under mitt besök på Åland har jag fått frågan vad jag har emot försäljningen av taxfree-produkter på färjorna. Jag har inget emot taxfree-försäljningen som sådan, utan det är den onödiga och miljöförstörande rutt och hårda fart som färjorna måste köra för att uppfylla kraven att få sälja taxfreevaror som jag är emot.

En debattör bad mig fara till Gotland. Jag har varit där och betalat resan dit, fast det var betydligt dyrare än resan till Åland var den värd varje öre. Turistföretagarna på Gotland berättar att de har åtta veckors högsäsong utan taxfree, medan företagarna på Åland talar om 1-2 veckors högsäsong. Ålänningarna har även daglig (nattlig) förbindelse med tre huvudstäder, på dessa färjor säljes taxfreevaror men inte ens detta ökar turismen på Åland.

Jag var under sommaren på en konsert i Miramarparken där en president från USA talade. I talet antydde han att haven återhämtar sig snabbt från miljöförstöringar. Han borde ha varit till norra skärgården och beskådat algblomningen, då hade han nog ändrat åsikt.

Gaget som denna president tog för sin pratstund hade nog gjort bättre nytta för miljön om det använts till att hjälpa mindre bemedlade fastighetsägare till att förnya sina avlopp och kommuner att installera alarm i sina pumpstationer så avloppsvatten ej rinner direkt ut i sjön.

Det har kommit ett nytt problem för vår marina miljö. På vissa fartyg tvättas svavlet bort från avgaserna med så kallade scrubbers och havsvatten används. Detta svavelhaltiga och förorenade vatten pumpas sedan direkt ut i havet och orsakar enligt nya forskningsrön stor skada på djur och växtlivet. Vissa fartyg som trafikerar till Åland använder sig av sådan svaveltvättning.

Jag noterade att Nyhamns gruva planeras att användas för energiproduktion. Man ska då taga i beaktande att vatten i gamla gruvor innehåller mycket miljöfarliga tungmetaller och andra gifter som orsakar en katastrof om de pumpas ut i havet.

Det är nog bättre att använda den befintliga dieselmotorn som finns i kraftverket, då toppar i elförbrukningen uppstår. Den kan efter små modifieringar köras på biobränsle.

Elof

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare