Publicerad 12 juli 2019 kl. 22:00

Finlands EU-ordförandeskap

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid. Under perioden kommer den nya EU-kommissionen att utses. Arbetet med EU:s långtidsbudget kommer fortsätta. Senare i juli, då Storbritannien får en ny premiärminister, kommer också Brexitfrågan på nytt att komma upp.

Vid sidan av detta finns många andra stora frågor. Finlands ordförandeprograms motto är ”Ett hållbart Europa – en hållbar framtid”.

Ordförandeprogrammet sätter fokus på fyra huvudpunkter. För det första vill Finland arbeta för att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen. För det andra att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering. För det tredje att stärka EU:s ställning som global klimatledare och för det fjärde att säkerställa EU-medborgarnas övergripande säkerhet. I dessa stora helheter finns viktiga frågor som gäller både hur man ska hantera migrationsfrågor till miljöfrågor.

Jag är glad att ordförandeskapet sätter rättsstatsprincipen högt på agendan. EU är en union av värderingar och då medlemsländer tummar på demokrati, rättsstatsprincipen och fri media äventyrar man, i förlängningen, hela EU som ett framgångsrikt fredsprojekt. Det är nämligen de små underlåtelserna som i historien banat väg för auktoritära ledare och diktatorer. Därför borde det exempelvis vara otänkbart att ett land som monterar ner rättsstatsprincipen får tillgång till EU-pengar.

Det är viktigt att EU, och medlemsländerna, står upp för dessa värderingar. För det blir absurt när det känns som om man lagt massor med krut på exempelvis den åländska vårfågeljakten, samtidigt som man länge sett mellan fingrarna på länder i Central- och Östeuropa som angripit grundbultarna, rättsstaten, i EU-gemenskapen.

Ordförandeprogrammet är bra och balanserat. Programmet har beretts parlamentariskt av samtliga riksdagspartier vilket gör att det finns bred konsensus kring innehållet, som sig bör. Ordförandeperioden kommer att gå snabbt, men märkas i vardagen åtminstone i Helsingfors. Mannerheimvägen och andra gator kommer vara avstängda många gånger för att ge plats åt statsbesök och poliseskorter.

Förra veckan hade Finland besök av Japans kronprinspar, Kinas vice-talman, EU-kommissionens kommissionärer samt ett EU-ministerrådsmöte. Allt på samma dag, vilket märktes inte minst i trafiken. Jag var med på två av besöken och reflekterade återigen kring att alla besök inte borde förläggas till Helsingfors. För ett och ett halvt år sedan föreslog jag till förra regeringen att ett ministerrådsmöte också borde förläggas till Åland. Svaret var dock att man vill koncentrera mötena till Helsingfors, vilket är synd.

Att Finland har ordförandeskapet ger Finland en viktig position. Samtidigt får ordförandeskapet under inga omständigheter betyda att Finlands röst inte hörs på grund av att man vill vara en opartisk ordförande. Det går alldeles utmärkt att vara en skicklig och opartisk ordförande samtidigt som man står upp för Finlands och Ålands viktiga åsikter. Här har alla ministrar ett stort ansvar att kombinera dessa roller. Alla ministrar har ett ansvar att se till att Finlands och Ålands röst alltid hörs, också under ett ordförandeskap.

Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare