Publicerad 12 juli 2019 kl. 22:00

Finlands EU-ordförandeskap

Den 1 juli tog Finland över EU:s roterande ordförandeskap. Under de kommande sex månaderna kommer Finland att sitta som ordförande i ministerrådets möten. Ordförandeskapet sker under en viktig tid. Under perioden kommer den nya EU-kommissionen att utses. Arbetet med EU:s långtidsbudget kommer fortsätta. Senare i juli, då Storbritannien får en ny premiärminister, kommer också Brexitfrågan på nytt att komma upp.

Vid sidan av detta finns många andra stora frågor. Finlands ordförandeprograms motto är ”Ett hållbart Europa – en hållbar framtid”.

Ordförandeprogrammet sätter fokus på fyra huvudpunkter. För det första vill Finland arbeta för att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen. För det andra att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering. För det tredje att stärka EU:s ställning som global klimatledare och för det fjärde att säkerställa EU-medborgarnas övergripande säkerhet. I dessa stora helheter finns viktiga frågor som gäller både hur man ska hantera migrationsfrågor till miljöfrågor.

Jag är glad att ordförandeskapet sätter rättsstatsprincipen högt på agendan. EU är en union av värderingar och då medlemsländer tummar på demokrati, rättsstatsprincipen och fri media äventyrar man, i förlängningen, hela EU som ett framgångsrikt fredsprojekt. Det är nämligen de små underlåtelserna som i historien banat väg för auktoritära ledare och diktatorer. Därför borde det exempelvis vara otänkbart att ett land som monterar ner rättsstatsprincipen får tillgång till EU-pengar.

Det är viktigt att EU, och medlemsländerna, står upp för dessa värderingar. För det blir absurt när det känns som om man lagt massor med krut på exempelvis den åländska vårfågeljakten, samtidigt som man länge sett mellan fingrarna på länder i Central- och Östeuropa som angripit grundbultarna, rättsstaten, i EU-gemenskapen.

Ordförandeprogrammet är bra och balanserat. Programmet har beretts parlamentariskt av samtliga riksdagspartier vilket gör att det finns bred konsensus kring innehållet, som sig bör. Ordförandeperioden kommer att gå snabbt, men märkas i vardagen åtminstone i Helsingfors. Mannerheimvägen och andra gator kommer vara avstängda många gånger för att ge plats åt statsbesök och poliseskorter.

Förra veckan hade Finland besök av Japans kronprinspar, Kinas vice-talman, EU-kommissionens kommissionärer samt ett EU-ministerrådsmöte. Allt på samma dag, vilket märktes inte minst i trafiken. Jag var med på två av besöken och reflekterade återigen kring att alla besök inte borde förläggas till Helsingfors. För ett och ett halvt år sedan föreslog jag till förra regeringen att ett ministerrådsmöte också borde förläggas till Åland. Svaret var dock att man vill koncentrera mötena till Helsingfors, vilket är synd.

Att Finland har ordförandeskapet ger Finland en viktig position. Samtidigt får ordförandeskapet under inga omständigheter betyda att Finlands röst inte hörs på grund av att man vill vara en opartisk ordförande. Det går alldeles utmärkt att vara en skicklig och opartisk ordförande samtidigt som man står upp för Finlands och Ålands viktiga åsikter. Här har alla ministrar ett stort ansvar att kombinera dessa roller. Alla ministrar har ett ansvar att se till att Finlands och Ålands röst alltid hörs, också under ett ordförandeskap.

Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Barn i bild

Fler insändare