Publicerad 10 juli 2019 kl. 22:00

Finns det åländsk näringsfrihet?

Det heter att politiska reformer tar tid, så att allmänhet och aktiva politiker hinner vänja sig vid det nya sättet att tänka.

För tio år sedan (Åländsk utredningsserie 2009:4 ) framförde jag mina tankar kring den åländska näringsrätten och den nu pågående debatten bara stärker min då framförda uppfattning och åsikt.

Man bör införa ett system med en anmälan av näringsidkaren till landskapsregeringen. Landskapsregeringen ska uppställa vissa krav, förslagsvis krav på att svenska skall användas som språk i kontakt med myndigheterna och ut till allmänheten.

Landskapsregeringen bör även få rätt att i sista hand dra tillbaka rätten att bedriva näring på Åland, dagsläget är oklart.

Jag anser även att företagen själva skall bestämma om kompetensen på sina medlemmar i bolagens styrelse. Det nuvarande kravet på hembygdsrätt för viss kvotdel av styrelsemedlemmarna är förlegat och upplevs som direkt konkurrenshämmande.

Samhället skall inte diktera vilken kompetens som skall sitta i bolagsstyrelserna. Vi på Åland vill ha inflyttning av människor, företag, entrepenörer och investerare.

Således bör kravet på hembygdsrätt för styrelsemedlemmar slopas.

Med dessa ändringar får vi en modern och dynamisk näringsrätt som motsvarar dagens behov och med minimal byråkrati.

Roger Eriksson (Lib)

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare