Publicerad 17 september 2019 kl. 22:06

Fler boendeplatser för äldre

Staden behöver fler boendeplatser för äldre. Och framförallt behöver vi få till olika typer av boenden. Vi i Mariehamnsliberalerna anser att vi behöver göra framförallt tre saker; det handlar om trygghetsboenden, om specialiserade boenden och en generell planering som passar äldre.

Trygghetsboenden är boenden som är handikappanpassade och har gemensamma ytor för gemenskap. Dessutom har trygghetsboenden personal någon timme per dag som bland annat anordnar aktiviteter. Trygghetsboenden är välbeprövade och de som flyttar till dem är i allmänhet mycket nöjda.

Trygghetsboenden kan uppföras i både offentlig eller privat regi, vi menar att om privata intressenter bygger denna typ av boende så borde staden exempelvis bekosta personalen. Detta är befogat eftersom att trygghetsboenden bevisligen skjuter fram tidpunkten för när en person behöver flytta till äldreboende (effektiverat serviceboende) och därmed besparar kommunen pengar.

Vi anser att vi också behöver se över specialiserade boenden i Mariehamn. För personer med kognitiv svikt eller demenssjukdomar har frågan diskuterats en längre tid. Vi anser att det skulle vara en mycket klok utveckling.

Därutöver behöver vi bli än bättre på att planera för ett åldersvänligt samhälle. Vi behöver också vara positivt inställda till bygglovsärenden och planändringsförslag som ökar tillgängligheten. Där kan installation av hiss nämnas som extra angeläget.

Liberala kandidater till stadsfullmäktige

Ingrid Zetterman

Andrea Holm

Fredrika Kvist Mattsson

Jonny Andersen

Michele Ferrari

Joanna Isaksson

Roger Johansson

Roger Eriksson

Caroline Ericsson

Björn-E Zetterman

Uffe Westmark

Kimmo Mattsson

Robert Söderdahl

Julia Birney

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare