Publicerad 17 september 2019 kl. 22:06

Fler boendeplatser för äldre

Staden behöver fler boendeplatser för äldre. Och framförallt behöver vi få till olika typer av boenden. Vi i Mariehamnsliberalerna anser att vi behöver göra framförallt tre saker; det handlar om trygghetsboenden, om specialiserade boenden och en generell planering som passar äldre.

Trygghetsboenden är boenden som är handikappanpassade och har gemensamma ytor för gemenskap. Dessutom har trygghetsboenden personal någon timme per dag som bland annat anordnar aktiviteter. Trygghetsboenden är välbeprövade och de som flyttar till dem är i allmänhet mycket nöjda.

Trygghetsboenden kan uppföras i både offentlig eller privat regi, vi menar att om privata intressenter bygger denna typ av boende så borde staden exempelvis bekosta personalen. Detta är befogat eftersom att trygghetsboenden bevisligen skjuter fram tidpunkten för när en person behöver flytta till äldreboende (effektiverat serviceboende) och därmed besparar kommunen pengar.

Vi anser att vi också behöver se över specialiserade boenden i Mariehamn. För personer med kognitiv svikt eller demenssjukdomar har frågan diskuterats en längre tid. Vi anser att det skulle vara en mycket klok utveckling.

Därutöver behöver vi bli än bättre på att planera för ett åldersvänligt samhälle. Vi behöver också vara positivt inställda till bygglovsärenden och planändringsförslag som ökar tillgängligheten. Där kan installation av hiss nämnas som extra angeläget.

Liberala kandidater till stadsfullmäktige

Ingrid Zetterman

Andrea Holm

Fredrika Kvist Mattsson

Jonny Andersen

Michele Ferrari

Joanna Isaksson

Roger Johansson

Roger Eriksson

Caroline Ericsson

Björn-E Zetterman

Uffe Westmark

Kimmo Mattsson

Robert Söderdahl

Julia Birney

Min man har hittills alltid varit frisk, men ändå blivit nekad att komma ut med sin rollator. Frågar man honom själv säger han alltid nej. Då gäller det för personalen att motivera honom.

Michael Björklunds segerrop från Robinson-ön hördes ända till Åland, tillsammans med alla ålänningars jubel den kvällen.

Tack till Kurre i Jurmo för sina insändare i lokaltidningarna om Veikkaus.Vi går också vecka in och vecka ut och väntar på nya besked om Veikkaus comeback till Åland.

Varför inte låta folk sitta skyddade i sina bilar på bildäck (med ordnad ventilation och så vidare) på färjorna? På flyget sitter man många timmar sämre än i sin bil.

Den 31 maj uppmärksammar WHO Tobaksfria dagen, för att öka medvetenheten om tobakens skadeverkningar och förebygga tobaksbruk.

Under den akuta fasen av coronapandemin har vi sett världen över hur makten har centraliserats. Det har skett genom en betoning av regeringars makt och statens ansvar.

I år firas skolavslutningarna på andra sätt än tidigare år, men vi tror fortfarande att det kommer vara många ungdomar ute i rörelse under dessa kvällar för att fira att sommarlovet är på intågande.

Det sägs i Ålands reklambroschyrer att i ett småskaligt samhälle är beslutsfattarna lätta att nå. Ack vilken kvalificerad lögn. Har försökt nå politiker på hög nivå otaliga gånger utan framgång trots att receptionsdamerna gjort sitt bästa.

Regeringen Thörnroos, med Hållbart Initiativ i regeringsblocket, verkar helt ha tappat taktpinnen i hållbarhetsfrågor.

Badhusberget hör till mina absoluta favoritplatser i stan. Där har jag strosat omkring och njutit av tystnaden och den vackra naturen.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Med anledning av Daniel Dahlens ledare och Susanne Fagerströms insändare: Det är alltid trevligt med input, men viss faktakontroll bör nog göras ändå.. Tillåt mig lägga in några fakta som verkar ha missats:

I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen.

Barn i bild

Fler insändare