Publicerad 20 augusti 2019 kl. 22:03

Flera steg för ett hållbart miljöarbete

Mariehamns socialdemokraters politik utgår från en helhetssyn där man visar respekt och hushåller med miljön och de mänskliga resurserna för att uppnå en hållbar utveckling. Miljöstaden Mariehamn bör ta fler stora kliv framåt i sitt miljöarbete för att minska koldioxidutsläppen och bekämpa klimatförändringen.

Nu är det dags att helt fasa ut fossil olja från stadens fjärrvärmenät. Genom investeringar där vi till hundra procent nyttjar åländsk skogsråvara i form av träflis och träpellets sänker vi ytterligare stadens koldioxidavtryck samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för det åländska skogsbruket.

Mariehamns Energi måste även än mer aktivt se på möjligheten att börja ta vara på energi ur spillvärme från byggnaders luftkonditioneringssystem, så kallad fjärrkyla.

Jomala och Mariehamn måste även på allvar diskutera möjligheten att sammankoppla stadens och Jomalas fjärrvärmenät för att kunna skapa bästa klimatnyttan för båda kommuner.

Utöver sänkta koldioxidutsläpp ger investeringar i förnybara värmesystem även arbete åt åländska bygg- och installationsföretag. Så summa summarum är en hög miljöprofil i Mariehamn en god affär för hela Åland.

Martin Nilsson (S)

Under de senaste dagarna har två insändarskribenter tagit upp läxor och föreslagit ett avskaffande.

Barn till föräldrar som högläser för sina barn när de är små får ett mycket bättre ordförråd än barn vars föräldrar inte högläser för sina barn.

Annett Jansson, vi har svårt att utläsa syftet med din insändare den 11.2 och förstår heller inte vad det du skriver har att göra med dagiset Söderhagen, vilket vi dock förstår att är dagiset du menar i din text.

Rauli Lehtinen (RL) ser klimatförändringarna som ”det absolut största hotet mot mänskligheten”. Därför är det glädjande att temat får plats på insändarsidan.

Utvecklingen av ett samhälle börjar i våra attityder; vilken utgångspunkt vi har när vi ser på våra egna möjligheter att åstadkomma något bra för Åland.

I veckan släpptes den senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen i EU.

De obundna politikerna Bert Häggblom och Marcus Måtar processar på arbetstid mot landskapet – samtidigt som de sitter i landskapets lagstiftande församling! Det skulle knappast fungera i Sveriges eller Finlands riksdag.

Vi är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Den lagstiftande (riksdag/regering), den dömande (oberoende domstolar) och den granskande makten (media), är tre mycket viktiga grundbultar i vår demokrati.

För det första, om man har riktade påståenden mot skärgårdsbor och andra kraftfulla åsikter ska man nog ha modet att underteckna med eget namn, annars bryr sig ingen.

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Ett ben i politiskt beslutsfattande och ett i näringslivet, är ingen lätt balansgång. Media och allmänheten synar de två rollerna och är känsliga för övertramp.

Ålands lagting säger i dag fredag ja till en förnyelse av det ekonomiska systemet och en höjd klumpsumma.

I flera länder uppmärksammas den här veckan barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Detta är något som vi också vill uppmärksamma här på Åland.

Barn i bild

Fler insändare