Publicerad 6 augusti 2019 kl. 22:00

Företagarna på Åland har åsidosatts länge

Först av allt vill vi förtydliga att företagarna på Åland inte vill ha bort varken taxfreen eller skattegränsen. Orsakentillvarför vi hade en, säkert i mångas ögon provocerande, frågeställning i Åland Gallup var för att på allvar få igång diskussionen.Frågeställningen är snarare varför landskapsregeringen (LR) och politikerna inte gjort sitt jobb löpande eftersom i samband med skattegränsen sades att ”LR ska göra allt för att minimera konsekvenserna p.g.a. skattegränsen” .

Tyvärr har man inte klarat av att minska byråkratin och kostnaderna – snarare tvärtom. Indirekt inom sina egna affärsverk är man med och konkurrerar ut det privata näringslivet om transporter och har ställt till det att åländska företagare betalar dubbla klareringsavgifter och moms.

Dubbelmoms och alla andra onödiga extra kostnader som drabbar företagarnamåste bort för företagen ochprivatpersoner. Sedanbör i rimlighetens namn Företagarna på Åland ha representanter med i de grupper som hanterar dessa frågor?Det framgick tydligt i det senaste debattprogrammeti Ålands radioattHarry Janssonvar förvånad över att LR inte inbjudit Företagarna att delta ien grupp som LR:s finansavdelning administrerar för att diskutera skattegräns frågorna.

Den andra gruppengällande(Tullkodex) fick vi reda påatt vi ignorerats frånvia tidningarna när Ålandsnäringslivs VD Anders Ekström säger att vi inte deltar på mötena?

Naturligtvis kommer Företagarna till möten om vi kallas (vi har inte blivit kallade på åtminstone åtta år) då vi besitter god kunskap inom området och tidigare har våra insatser respekterats.

FPÅ har nu blivit sidsteppade under två regeringsperioder av två näringsministrar, en moderat 2011-2015 och en socialdemokratisk 2015-2019.Så det är kanske inte konstigt att den privata sektorn går ner på Åland.

Sedan finns det nog all orsak att göra en ordentlig undersökning vad skattegränsen kostari dagoch germedde nya förutsättningar som finns i dag. Det kanske visarsigtill och med visar sig att det är möjligt att ta bort skattegränsen, men behålla taxfreen som det är på Kanarieöarna(Spaniens arrangemang med Kanarieöarna är direkt prejudicerande vilket borde ge Finland möjlighet att redan i morgon införa samma regler).

Oberoende måsteLR vakna upp och aktivt se till attförutsättningarna förbättras för småföretagarna, annars har vi snart inte några sådana kvar mera.

Företagarna på Åland

Styrelsen

Med spänning kastade jag mig över det nya regeringsprogrammet för att läsa om den nya regeringens planer för äldreomsorgen.

Angående regeringens eventuella kostnader för avbryta kortrutten/tunnel till Föglö. Här är mina svar på frågorna.

• Vad kommer skadestånden bli på avbruten upphandling av kortrutten?

Sent ska en syndare vakna.

I den ursprungliga insändaren från S-lagtingsgruppen kritiserades Obunden samling och dess partiledare för att man tillåtit att jag fick ställa upp som kandidat i lagtingsvalet trots att jag av Åbo hovrätt hade dömts till ett villkorligt fängelsst

Då Alexander Kerenskijs provisoriska ryska regering störtades 7 november 1917 i vad som senare kom med sovjetisk terminologi att kallas ”oktoberrevolutionen” blev följden en skarp tudelning av det politiska fältet i Finland.

I början av mars 2019 fick styrelseledamoten Birgitta Johansson, ledamot av stadsstyrelsen, i uppdrag att boka ett presentationstillfälle inför stadsstyrelsen där utvärderingar, erfarenheter och arbetssätt skulle presenteras.

Att gå till personangrepp brukar betyda att argumenten tryter. Det är helt uppenbart när det gäller Marcus Måtars osakliga reaktion på den socialdemokratiska lagtingsgruppens insändare.

Nu är det adventstid, och vi väntar på julen, att ljuset ska återvända, att solen ska skingra alla mörka moln som döljer vår himmel, både utomhus och inombords.

Det är kanske denna tid på året, som det kan vara på sin plats att tala om flyktingpolitiken och flyktinghjälp. Den är en sak, som Åländsk demokrati har engagerat sig i.

Klarlägganden gällande Enerexit Ab:s tidigare styrelses beslut och de goda samarbetsförhållandena med stadsledningen (Tage Silander, Barbara Heinonen och Emma Dahlén) där fyra till antalet konstruktiva möten hölls med fullständig öppenhet.

Nej, det var ingen anonym ”kortfilm”, ”visad på Sjöfartsmuseet”, som så inspirerade kompositören Maria Grönlund att hon skapade konceptalbumet ”Songs of a sad sailor”, anmäld av Zeb Holmberg i Ålandstidningen den 4 december.

Det enda parti som veterligen ställt upp någon som dömts till ovillkorligt straff är Socialdemokraterna. Hur kan man då kritisera Obunden samling och dess ledning för att jag som dömts till villkorligt straff tilläts ställa upp i val för partiet?

I Ålands lagting sitter en lagtingsledamot, Marcus Måtar (Ob), med en nyligen fastslagen villkorlig fängelsedom för grovt ocker.

Barn i bild

Fler insändare