Publicerad 12 september 2019 kl. 22:06

Förnya vårdledigheten enligt dagens behov

Den åländska vårdledigheten, som den ser ut i dag, är utdaterad och har spelat ut sin roll.

Vi vill se en modernisering och en mer individanpassad ledighet. Vi vill att den tid vi i dag erbjuds som vårdledig ska delas upp i dagar. Dessa dagar kan envar dela hur det passar den enskilda familjens behov.

Vi föreslår även att dessa dagar ska vara giltiga till barnet fyllt åtta år. På detta sätt möjliggörs att för föräldrar lösa planeringsdagar på dagis, lovdagar och annan planerad ledighet där barnet behöver tillsyn.

Dessutom skulle vi helst se att ersättningen var baserad på förälderns inkomst och att huvudman för vårdledigheten ska vara landskapet i stället för kommunerna.

En rejäl reform alltså.

Detta medför också att förbudet att arbeta skulle tas bort.

Om detta kunde genomföras är vi övertygade om att ledigheten skulle tas ut mer jämnt mellan könen. Vi tror att fler fäder skulle få bättre relationer till sina barn och att vi skulle få positiva synergieffekter för jämställdheten på arbetsmarknaden på sikt – bättre för ålänningar, bättre för Åland!

Sandra Listherby (Lib)

Ingrid Zetterman (Lib)

Fredrika Kvist Mattsson (Lib)

Julia Birney (Lib)

Pernilla Söderlund (Lib)

Annett Pfeifer (Lib)

kandidater i lagtingsvalet

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare