Publicerad 12 september 2019 kl. 22:06

Förnya vårdledigheten enligt dagens behov

Den åländska vårdledigheten, som den ser ut i dag, är utdaterad och har spelat ut sin roll.

Vi vill se en modernisering och en mer individanpassad ledighet. Vi vill att den tid vi i dag erbjuds som vårdledig ska delas upp i dagar. Dessa dagar kan envar dela hur det passar den enskilda familjens behov.

Vi föreslår även att dessa dagar ska vara giltiga till barnet fyllt åtta år. På detta sätt möjliggörs att för föräldrar lösa planeringsdagar på dagis, lovdagar och annan planerad ledighet där barnet behöver tillsyn.

Dessutom skulle vi helst se att ersättningen var baserad på förälderns inkomst och att huvudman för vårdledigheten ska vara landskapet i stället för kommunerna.

En rejäl reform alltså.

Detta medför också att förbudet att arbeta skulle tas bort.

Om detta kunde genomföras är vi övertygade om att ledigheten skulle tas ut mer jämnt mellan könen. Vi tror att fler fäder skulle få bättre relationer till sina barn och att vi skulle få positiva synergieffekter för jämställdheten på arbetsmarknaden på sikt – bättre för ålänningar, bättre för Åland!

Sandra Listherby (Lib)

Ingrid Zetterman (Lib)

Fredrika Kvist Mattsson (Lib)

Julia Birney (Lib)

Pernilla Söderlund (Lib)

Annett Pfeifer (Lib)

kandidater i lagtingsvalet

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare