Publicerad 3 juli 2019 kl. 22:00

Förnyad näringsrätt utvecklar Åland

Flera, tyvärr långtifrån alla åländska politiker, ser behovet av krafttag när det gäller främjandet av tillväxt och företagande på Åland.

En globaliserad värld ger möjligheter för de regioner som vågar och vill blicka framåt. Att använda backspegel för att komma framåt är aldrig fruktsamt och risken för dikeskörning blir överhängande. Frågan Åland måste ställa sig är om inte dikeskanten börjar närma sig?

Tillväxten och lönsamheten hos våra företag, de som är ryggraden i hela den åländska välfärden, är mycket svag och har så varit en längre tid. Detta samtidigt som den offentliga sektorn växer medan den privata minskar. Att därför och för alltid ”konservera” utvecklingen av Åland i en protektionistiskt konservativ syn via en hämmande näringsrätt känns lika uppdaterat som att idag påstå att jorden är platt.

Åland behöver fler händer, fler hjärnor, fler som kan knäcka nya idéer och som har en drivkraft och tro på att Åland är en produktiv plats för företagande, fler som vill komma till Åland, satsa ekonomiskt och därmed även bidra till vår samhällsutveckling. Varje ny euro som satsas ger ringar på vattnet i många olika branscher och företagsled i det åländska samhället och för den offentliga ekonomin.

Ålands skyltfönster behöver en uppfräschning. Fönstret behöver putsas och innehållet bli mer lockande. Att förändra näringsrätten handlar inte om att ”sälja ut” Åland. Det handlar istället om att ”sälja in” vårt örike. I det renputsade skyltfönstret ska vi locka med allt det som på riktigt gör Åland till den perfekta och välkomnande plattformen för modernt företagande, och där ingår givetvis en moderniserad näringsrätt.

Enligt mig handlar en moderniserad näringsrätt om att skapa förutsättningar till fler arbetsplatser, mer företagande, högre investeringstakt, etablering av nya och moderna branscher och en förstärkning av Åland som entreprenörskapets mekka. Kort sagt, utveckling istället för stagnation. Lika självklart som att Åland är förtjänt av avsevärt färre kommuner och gränser.

Glad sommar!

John Holmberg (Lib)

Lagtingsledamot

Vi kan se i tidningen att Ålandsbanken planerar att dela ut dividender om 15,6 miljoner euro. Vi kan även läsa att Europeiska centralbanken har gett en rekommendation att inga dividender bör utbetalas förrän tidigast den 1 oktober 2020.

Ja, lagtingsledamot Camilla Gunell (S), landskapsregeringen tar ansvar för hela Åland, tillsammans med kommunerna. Vårt första krispaket ska snabbt säkra vårdens, de permitterades och arbetslösas samt företagens akuta behov av finansiering.

I skuggan av covid-19 måste vi komma ihåg att det även pågår annat inom den politiska världen på Åland. Saker som även de kan få konsekvenser för den framtida folkhälsan.

Sitter i morgonsoffan och läser om stadens om tjänstemän som gjort mistag, men som erkänner det och som hanterar felet efter regelverket så det blir bra.

Jag är nöjd. Tack från en medborgare.

”Duttpennan”

Först skulle jag vilja betona att följande grundas på hörsägen, inte på egen iakttagelse.Dock skulle jag inte tro att berättaren motiveras av illvilja mot den tredje personen i fråga och jag misstänker därför inte denne för att ljuga.

I lagtingets debatt om tilläggsbudgeten förra veckan utlovades att redan denna vecka skulle finansministern och regeringen påbörja arbetet med nästa tilläggsbudget som skulle ha kommunernas behov i fokus.

Mitt i allt pandemimörker dyker ett nytt otrevligt ord upp: coronafyllan. För många barn blir hemmakarantänen ett dysfunktionellt helvete, på motsvarande sätt som under långhelger.

Saltviksborna intar rätt perspektiv på frågan (Ålandstidningen 27.3) när de ifrågasätter omfattningen av området som ska ingå i havsplanen.

I min senaste insändare om landskapet ska låna pengar från banken för att finansiera sin tilläggsbudget polemiserar jag mot uppfattningen att Paf-pengar är det enda rätta i detta nu.

Alltså vad händer, samhället sätter sina medmänniskor i en framtida psykisk ohälsa. Folk blir permitterade och andra får jobba dubbelt, skolbarn får uppgifter som om de hade två vuxna och inga syskon till hands.

Nu tycker jag att livsmedelsbutikerna inför ett nytt system med att på kassadisken införa ett mellanrum med en halv meter mellan varje ny kunds varor. Vi kan kalla det värnavstånd.

Hur entusiasmerar man sin personal när det är känt att man seglar i motvind? Jo, samtidigt som man informerar om permitteringarså ställs det krav på att personal ska komma till arbetet med egna skyddskläder!

Med anledning av lagtingets beslut om en tillfällig förhöjning av dagpenningen florerar det på sociala medier och till och med i lagtinget felaktig information i sakfrågor.

Barn i bild

Fler insändare