Publicerad 27 maj 2020 kl. 22:00

Förvirrande och farligt för cyklister

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Från det ena hållet ska man lämna företräde för bilisterna, från det andra hållet saknas skylten. Och varken cyklister eller bilister följer vanligen trafikreglerna om företräde.

Det är förvirrande och farligt, och inte alls så lätt att cykla som landskapsregeringen påstår i sina stora annonser.

Syftet med annonserna är förstås vällovligt, men då måste infrastrukturavdelningen och kommunerna också följa en konsekvent linje som är lättbegriplig för trafikanterna.

Ett exempel: På Knutsbodarakan på landsväg 3, Lemlandsvägen, i korsningen med den lilla utfarten Högbergsvägen, som betjänar fyra-fem hushåll, ska man som cyklist lämna företräde när man kommer norrifrån, men inte när man kommer söderifrån där skylt saknas. Jag gissar att det handlar om glömska och slarv, men ett potentiellt farligt sådant.

Ett exempel till: Landskapet har satt upp skyltar längs den nya gc-vägen från Lemströms kanal till Söderby med skyldighet för cyklisterna på gc-vägen att lämna företräde för korsande vägar. Men längs fortsättningen, som stått klar många år, saknas det. Då ska plötsligt bilisterna lämna företräde för cyklisterna. Vari ligger logiken? Också detta är en potentiell trafikfara.

Jag har inte konsulterat vägtrafiklagen, men det logiska är väl ändå att också gc-leden räknas till huvudleden och således ska korsande trafik lämna företräde.

Men om det nu enligt lag och förordning är så att cyklisterna ska lämna företräde och skyltningen är i skick, så kommer vi till nästa problem.

Bilisterna stannar, och stannar man som cyklist och visar och pekar att man som cyklist har skyldighet att lämna företräde för bilisten, så bli bilisten närmast förbannad. Så det är lugnast att cykla över och tacksamt vinka åt bilisten och le fast vi nu båda bryter mot trafikreglerna.

Den korsning där jag upplever detta som ett problem är vid Västerkalmarekorsningen, när man som cyklist ska korsa Lemlandsvägen.

Som bilist upplever jag faran vid Bussplan och i Sjukhusbacken där cyklisterna med fart korsar gatan trots att de enligt skyltningen ska lämna företräde till bilisterna. Om man som bilist följer trafikreglerna där, kan följderna bli katastrofala.

Visst, jag vet att man har skyldighet att anpassa hastigheten så att man hinner stanna. Och det gör ju så gott som alla ändå. Men faran är uppenbar.

Med detta sagt uppmanar jag infrastrukturavdelningen och kommunerna att se över lagar och regler och vara konsekventa.

För nu ska vi cykla som aldrig förr och jag älskar min nya elcykel!

Ulf Weman

Lemland

Någon skrev i tidningen att skattegränsen tillfört Åland 100 miljoner euro.

De som kör stadens gräsklippare är tydligen inte informerade av arbetsledningen om att undvika att meja ned blommande områden på stadens gräsmattor.

Då är Åland snart vid slutstationen gällande den offentliga ekonomin. En resa som snabbades upp av pandemin, men som haft en rak och utstakad färdriktning under åratal.

Skärgården definierar på många sätt den åländska identiteten. På få ställen är denna känsla mer framträdande än på västra Föglö.

Ett par regeringar bakåt i tiden, med en känd trafikminster som var boss då tjärasfalt lades i Kumlinge och Brändö, kanske nu vill lägga korten på bordet.

Det tillhör ovanligheten att regeringspartierna öppet debatterar mot varandra i massmedia. Diskussionerna och åsiktsmotsättningarna brukar hållas inom lagtingshusets väggar, utan insyn från utomstående allmänhet.

”The bottom is nådd” är ju ett bekant uttryck som kan användas när man läser två insändare i samma tidning av två av Obunden samlings röstmagneter.

Beslutet att minska anslaget för sysselsättningsverksamheten Fixtjänst visar än en gång att omsorgen om våra mest utsatta räknas i euro, inte i humant kapital.

Som vanligt fick jag i mars i år ett brev från Skatteförvaltningen med en förhandsifylld skattedeklaration.

Vi ser med bestörtning hur kommunernas ekonomi än en gång styr servicen till redan utsatta personer i samhället.

Det är med förvåning och bestörtning jag läser i onsdagens tidningar om Kommunernas socialtjänst och Fixtjänst, och hur en lagstadgad verksamhet för en utsatt grupp människor i vårt samhälle hanteras.

Lag- och kulturutskottets 14 betänkanden under sessionen har kännetecknats av tre kategorier av ärenden. Efter sommaruppehållet ska ytterligare sju lagförslag genomgå granskning och fler lär vara på kommande.

Ja visst är den varma, gröna och ljusa sommaren på Åland alldeles underbar. Bortglömd är den kalla, livlösa och bleka vintern. Men övergödningen av Östersjön och klimathotet är två orosmoln som ruvar vid horisonten.

Barn i bild

Fler insändare