Publicerad 11 september 2019 kl. 22:06

Frågan kvarstår om Järsövägen

”Måste det faktiskt ske en dödsolycka innan regeringen åtgärdar trafikproblemen på Järsövägen?”

Det frågade vi i en insändare i Ålandstidningen den 22 maj.

Med anledning av sommaren som gått och den trafikintensitet med cyklister, fotgängare och övrig trafik som varit, så kvarstår frågan: Hur tänker LR ordna en säker trafiklösning för den lätta trafiken på Järsövägen?

Vi vill återigen understryka att:

• Den lätta trafiken på Järsövägen är oerhört utsatt.

• Trafikmängden ökar.

• Vägens skick är undermåligt och uppfyller inte kraven på vägstandarden.

Vi hoppas med detta på ett snabbt och positivt besked om att medel för nämnda GC-väg samt för renovering av Järsövägen kommer att finnas med i LR:s kommande budgetförslag så att projekten kan verkställas år 2020 och trafiksäkerheten därmed förbättras!

Roger Andersson (Lib), ledamot i kommunstyrelsen

Henrik Olofsson (Lib), ledamot i kommunstyrelsen

Anna Janson (Lib), ordförande i kommunstyrelsen

Liberalernas John Holmberg (JH) skjuter rejält från höften när han bemöter mitt debattinlägg ”Tänk att det krävdes en pandemi”. Man kan nästan tro att Holmberg sitter i aktern på fartyget och fiskar.

Journalistförbundet skriver på sin hemsida:

Att leva i verkligheten är viktigt, inte minst som politiker. Det verkar bestämt som om lantrådet Veronica Thörnroos och jag själv befunnit oss i parallella universum de senaste åren.

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Barn i bild

Fler insändare