Publicerad 31 juli 2020 kl. 22:00

Frihet på sjön under ansvar

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Sommaren är här och ljuvliga dagar på sjön kan lätt förändras om vi inte tar ansvar och visar hänsyn. Havet och våra vikar kan tyckas stora och fria. Sanningen visar dock på något helt annat. Numera ska det gå fort fram och gärna på grunda vatten. På sjön finns inte samma begrepp som på land. När vi vistas på sjön måste vi visa hänsyn till varandra, frihet under ansvar.

Under senare år har detta begrepp utsatts för ansvarslöshet. Oavsett om detta sker på grund av dåligt omdöme eller på grund av att frihet är det största av ting, så måste ansvaret nu skärpas. Fordonet jag syftar på är de så kallade vattenskotrarna.

Förslagsvis införs ett motsvarande krav som vi redan har för framförandet av mopedbil eller traktorbil. Dessa fordon på land väger motsvarande vad en större vattenskoter väger men vattenskoterns kraft och fart är den dubbla, med råge. Ett avlagt prov för fordon som framförs i över 20-25 knop, som visar att man erhållit kunskap och färdighet att framföra ett fordon på sjön, i detta fall vattenskoter, kan vara en väg att gå. Du ska inte behöva vara orolig för att dina medtrafikanter på sjön saknar motsvarande kunskap som vi kräver ska finnas på land.

Utvecklingen skapar nya fordon. Det senaste vi har läst om är Jetboard, lättare men med hastigheter på cirka 25 knop. Hastighet krävs för balansens skull för att framföra dessa nya fordon. Mycket begärt att kräva licens för dessa, motsvarigheten är elskotrarna på land. Men deras framfart är också ifrågasatt på land och så kommer det säkert bli till sjöss. Frihet under ansvar.

Jag hävdar att Landskapsregeringen nu har tid på sig inför nästa sommarsäsong och högtiden för vattenskotrarna att skärpa till lagstiftningen och införa ett regelverk som återinför frihet under ansvar på sjön. Vi ska inte behöva vänta på att en allvarlig olycka inträffar innan lagstiftningsinstrumentet utnyttjas. Sittande regering har mest åstadkommit upprivning av tidigare beslut, så nu kan det vara på plats att visa på ett nytänkande och skapa ett Åland med ett regelverk för vattenskotrar som gynnar vår turism. Antalet kanoter och badare är avsevärt större än antalet vattenskotrar men med nuvarande brist på ansvar även från LR, är inte Åland säkert för dem som önskar vistas på sjön utan att riskera bli överkörd av en farkost på närmare ett halvt ton.

När det gäller fågel- och fiskliv som vi på alla sätt försöker skapa bättre levnadsförutsättningar för hanterar LR vattenskotrarna som svanen, huvudet ner i vattnet. Kanske problemen försvinner om man blundar, en lösning som flera regeringar anser vara lämpliga i dessa coronatider, men ansvarsfullt är det inte.

Jag uppmanar nu LR och minister Christian Wikström (Ob) att lagstifta om hanterandet av vattenskotrar innan vi drabbas av liknande olyckor som skett både i Sverige och Finland. Fast vill LR och Ob invänta möjligheten till ytterligare en blankettlag med tillhörande gummistämpel, så är det ju ett sätt att utnyttja vår självstyrelse.

Med önskan om en säker sommar och frihet under anpassat ansvar.

Mikael Staffas

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare