Valdebatt på Alandica

Publicerad 23 juni 2019 kl. 22:00

Frivilliga brandkårerna Ålands räddning

Reaktionerna över tidningens ledare 20 juni har varit många och starka. I ledaren dristar sig kulturredaktör Petter Lobråten att beteckna dagens 18 frivilliga åländska brandkårer som ett ”absurt resursslöseri”. Påståendet är häpnadsväckande och kan faktiskt tillsammans med den s.k. gästledaren 18 juni bidra till att de långt gångna planerna på en gemensam räddningsmyndighet går i stöpet.

Låt mig först betona att jag hittills, i egenskap av ordförande för kommunstyrelsen i Jomala, gjort allt vad jag kan för att få nämnda samarbete i hamn. Detta trots att tilltänkta värdkommunen Mariehamn har haft svårt att koordinera sina interna processer. Tyvärr ett faktum in i det sista. I tisdags godkände stadsfullmäktige förslaget till samarbetsavtal. Samtidigt väntar övriga 15 kommuner på svaren på flera centrala frågeställningar.

Förhoppningsvis kommer stadsstyrelsen att ta de kvarstående öppna frågorna på allvar och bl.a. meddela att den nya räddningsmyndigheten inte kommer att placeras i Räddningsverkets lokaler. Uppgifter från stadens pågående budgetprocess tyder dock på att tjänstemännen vill att de övriga kommunerna via hyran ska betala för ombyggnaden av Räddningsverket, dvs. stå för kostnaden för en sammanblandning av myndighet och operativ verksamhet som inte är önskvärd.

Ovanstående får räcka som exempel på varför inte alla stötestenar är undanröjda på vägen mot en gemensam räddningsmyndighet. Ledaren saknar alltså täckning även till denna del. Det allvarligaste i ledaren var dock talet om att de hundratals frivilliga brandkåristerna representerar ett resursslöseri. Faktum är att dessa brandkårer –via sina frivilliga män och kvinnor, pojkar och flickor – är Ålands räddning både vad gäller ekonomi och insatser för att rädda liv och egendom.

Orsakerna till att jag nästan personligen tar ledaren 20 juni som en förolämpning, är att alla dessa brandkårister bara för några månader sedan gjorde oss på landsbygd och i skärgård en ovärderlig insats både under och tiderna efter stormen Alfrida. Med risk för eget liv och hälsa ryckte kårerna ut för att hålla vägarna fria från träd och livsfarliga elledningar. När vi till detta lägger fjolårets heroiska insatser för att stoppa bränder med potential att bli katastrofer, känner jag att Ålandstidningen har skäl att rikta en ursäkt till de 18 räddningskårerna och deras frivilliga.

Harry Jansson (C)

Ordförande kommunstyrelsen

Jomala kommun

Inför kommande mandatperiod ligger en kommunreform på bordet där 15 av Ålands 16 kommuner förväntas slås ihop till tre.

Vi vill investera i alla människor. De med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) får inte det stöd de behöver. Linda Jenssens bok Inkluderingskompetens visar hur enkelt det skulle vara att NPF-säkra dagis och alla skolstadier.

Alla som utbildat sig i utlandet och som tvekar komma hem igen: Kom hem efter utbildningen och bygg upp ditt land med ett eget system som är anpassat till 30.000 invånare.

Det handlar om mod, om uthållighet, att vara tydlig, att veta vart man är på väg och att driva sin linje. Jag vill är en bra början på en mening!

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera.

Delgeneralplanen för centrum är i sitt slutskede och kommer, förhoppningsvis, att klubbas inom några månader. Stan har många intressanta projekt framför sig men ett område som borde prioriteras är norra Mariehamn.

Vi lever i ett kunskapssamhälle i ständig utveckling. Den åländska befolkningen har genom tiderna gått mot framtiden med kunskap som inhämtats på eller utanför Åland.

Beslutet om fiskekvoterna som togs den 14 oktober är mycket allvarligare än att fiskekvoter minskas eller förbjuds. Den åländska självstyrelsen har fått sig ytterligare en knäpp på näsan.

En av de mest akuta frågorna som vi måste ta tag i staden omgående är vårt enorma problem med demens- och äldrevården. Det är också en av Moderaternas stora valfrågor.

Var sker den offentliga servicen? Landskapet ansvarar för gymnasialutbildningen och Ålands hälso- och sjukvård där kommunerna i tiden hade ett medfinansieringsansvar.

I dag uppmärksammas den internationella ryggdagen. Temat för i år är att aktivera ryggen eller ”Get Spine Active”. Sedan 2012 har syftet med World Spine Day varit att öka medvetenhet om ryggsmärta och andra ryggbesvär.

De allra flesta ålänningarna värdesätter att sjukvård, skola och äldreomsorg fungerar och prioriteras. I en valrörelse lovas det mycket och just välfärden är populär att värna om.

Kommunernas socialtjänst, KST, förefaller vara en bra reform. Med införandet av KST får vi förutsättningar för ett bättre fungerande barnskydd som också fungerar på samma sätt över hela Åland.

Barn i bild

Fler insändare