Publicerad 15 september 2020 kl. 22:00

Fundera tre gånger om HBTQIA-certifiering

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering. De skriver att ”en sådan certifiering av arbetsplatser har redan gjorts i Sverige av RFSL under lång tid, men i Finland finns ännu inte motsvarande.

Svt har haft några reportage om detta. En hade rubriken ”Gävles prideambassadör: Får en chock när jag ser vad det kostar”.

Det är den välkände Lars-Åke ”Babsan” Wilhelmsson som säger: ”Som gay tycker jag att RFSL gör fantastiska saker. Men jag hade ingen aning om att det var så här dyrt, jag fick nästan en chock när jag ser vad det kostar”

Region Gävleborg hade då lagt ut 2,1 miljoner så lång på denna utbildning i grupper om max 25 personer och som varar fyra halva dagar.

”En utbildning som borde vara en självklarhet och ingå i regionens likabehandlingspolicy” enligt Babsan. Ja, annars får vi kanske en motion om att personalen måste respektera vita och icke-vita nästa år.

Och visst. Stadens anställda bör och kan självklart behandla alla – medarbetare och kommuninnevånare - enligt samma villkor; unga som gamla, vita som icke-vita, kvinnor och män och andra, heterosexuella och homosexuella och andra enligt likabehandlingsprincipen.

Men Babsan har inte full koll på kostnaderna. På Åland består kostnaderna av tre delar. Först delade minister Nina Fellman (S) ut skattemedel från landskapet till en förening för denna certifiering. Sedan måste staden betala för skolningen med skattemedel. Men den största kostnaden de anställdas tid/lön. Och genom att kärnverksamhet blir lidande. De är ju anställda för vård/skola/omsorg eller att administrera detta.

Låt säga att stan ha 750 anställda, som går 16 timmar på kurs, kanske timlön à 16e, vilket får dubbleras med tanke på alla arbetsgivaravgifter. 750st*16h*16e*2= 384.000 euro plus kursavgifter och skattesubventioner i landskapsbudgeten. Babsan hade nog fått trippel-chock han fått se hela kostnadsbilden.

En annan artikel i SVT har rubriken ”En tredjedel av hbtqi-certifierade verksamheter förnyar inte certifikatet”. Där konstateras att cirka 500 verksamheter, privata och offentliga är certifierade av RFSL och att certifieringen måste ”förnyas” vart tredje år. Exempelvis Bup i Örebro har räknat att certifieringen kostar nästan hela deras utbildningsbudget. Region Uppsala försöker få ett bredare perspektiv på alla diskrimineringsgrunder.

Jag är övertygad om att stadens personal klarar av att på bemöta alla enligt principen om allas lika värdighet. Det är ju inte 1980-talet lägre utan 2020 så homofobin lär knappast vara ett stort problem bland stadens anställda.

Samma gäller andra organisationer. Kurserna betalas trefalt. Landskapets pengar, kursavgifter och dyr arbetstid. Pengar, som borde gå till kärnverksamheten.

När det gäller företag, så tror jag att de flesta i kölvattnet av coronan fokuserar på sin egen verksamhet och försöker självfallet bemöta alla kunder med respekt oberoende etnisk bakgrund, kön, etnicitet, religion och så vidare och så vidare.

Landskapets budget har nu ett underskott på 85 miljoner euro och staden går knappast helskinnad genom corona-pandemin. Därför hoppas jag att man funderar tre gånger innan Staden inleder denna typ av HBTQIA-certifiering, som sedan måste upprepas vart tredje år, för att man skall få behålla sin guldstjärna på hemsidan.

Stephan Toivonen

Åländsk demokrati

Med glädje ser jag att Mariehamnsstad vill göra ett nytt försök med ungdomsråd. Ungdomsråd är en av många metoder att stärka ungas möjligheter att påverka.

Vi har världens bästa lärare och om beslutsfattarna vill, även världens bästa skola. Att satsa på skolan är väl investerade pengar. Utbildning främjar kommunens och landskapets livskraft.

Långdansen går vidare. Det hela leds och sköts långt av förvaltningen. Fullmäktige har tydligen blivit avhakat. Den vägkost och de riktlinjer fullmäktige beslutade om vid mötet 25.2 har inte behandlats på det sätt som sägs i protokollet.

Ett stort tack till Kim Hanssons insiktsfulla insändare i torsdagens tidning om att våra skolungdomar inte behöver ytterligare ett tvång genom en förlängd läroplikt.

I dessa tider när diskussionen om byggnadsskyddet verkar ha fastnat kring stadens och fastighetsägarnas roller och rättigheter är det dags att lyfta blicken och fundera varför samhället genom lagar och planeringsinstrument har ålagts förpliktelsen

Hur har Mise upphandlat transporterna inför det nya, hårt kritiserade sorterings-och tömningssystemet för hushållsavfall? I dagsläget delar fem entreprenörer på körningarna, två mindre åkare på Sottunga och Kökar inräknade.

Ge ÅMHM:s djurklinik Zoodiaken de resurser som de behöver för att klara av smådjursbehandlingar. Vi i Mariehamn behöver på nära håll en sådan. Kliniken i Östernäs är bara en förstahjälpstation.

Majoriteten (Lib, S och HI) i stadsstyrelsens förslag till formulering (1*) av A- och B-märkta byggnader i den kommande delgeneralen, kommer att få betydande konsekvenser.

Alla känner till att vi har en coronapandemi som vi måste stå enade och kämpa emot så att den inte bryter ner vår välfärd och skapar en ekonomisk nedåtgående spiral och lågkonjunktur av sällan skådat slag.

I våras konstaterade regeringen tillsammans med republikens president att undantagstillstånd råder i Finland. Undantagstillstånd hade inte varit i kraft i Finland sedan kriget.

Som svar på fyra olika skrivelser inlämnade till Mises styrelse, av sammanlagt 20 personer angående avfallshanteringen i staden, fick vi ett brev med rubriken ”Protokollsutdrag från Mises styrelse 20.10 2020”.

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något.

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

Barn i bild

Fler insändare