Publicerad 11 september 2019 kl. 22:06

Gör insamlingen vid KHS skillnad?

Enligt uppgift kommer dagsverkspengarna i Kyrkby högstadieskola i år att gå till ”att bromsa klimatförändringen”. En förändring, som pågått sedan 1200-talet, då norra halvklotet var så varmt att folk flyttade till Grönland och engelsmännen odlade vin.

Beslutet har tagits vid elevrådet i skolan. Troligen i demokratisk ordning, vilket visar på den totala indoktrineringen, som barnen i våra skolor drabbats av.

När jag gick i skola gick pengarna vanligen till fattiga barn i Afrika, men sådana finns kanske inte mer. Kanske de pengarna gjorde skillnad?

Jag skulle verkligen vilja veta vart dessa pengar går? Pengar som ska ”bromsa klimatförändringen”.

Såg för en tid sedan att en nämnd i staden hade överskridit sin budget på grund av ”miljöarbete”. De hade köpt en elbil. Det kanske förbättrar vår luft, som ändå inte är av så väldigt dålig skvalitet, men hur det påverkar barnen i koboltgruvorna i Kongo är det få som vill veta.

Men de är ju inte på hälsominister Wille Valves (MSÅ) bord. Som gammal KHS:are ser han väl bara till sin alma mater.

Personligen skulle jag hellre se att dagsverkspengarna kunde gå till Teslaungarna så att de kanske kunde få en ledig lördag, eller möjlighet att gå någon dag i skola. Det kunde göra skillnad.

Att försöka ”bromsa klimatförändringarna" lär inte göra någon skillnad.

Stephan Toivonen (ÅLD)

Kristian Granberg, rektor på Kyrkby högstadieskola, svarar:

Elevrådet vid Kyrkby högstadieskola har beslutat att skolan deltar i WWF:s Dagsverksinsamling 2018-2019. Informationsbrev har skickats till vårdnadshavare.

Ytterligare frågor besvaras av dagsverksgruppen, vilket framgår av informationsbrevet.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Visst, det finns statistik som visar att fler svarta skjuts av polisen i förhållande till folkmängden. Men det är så, att det är fattiga människor som mest råkar ut för polisens våld och skjutningar.

Jag vill bara berömma Röde orm för alla gratisresor och för den fina servicen.

Jag körde med bil i går (tisdag) från Storby och österut på huvudvägen mot Mariehamn. Till min fasa fick jag se att man har klippt bort alla vackra blommor längs huvudvägen och längs cykel- och gångvägen i Eckerö.

Bästa Albin och Berit. Hur orkar ni bara reta upp er på allt från Badhusparken till stadsbussen och Röde orm? Vilken negativ och tråkig attityd! Vi har det ju så otroligt bra här på vårt fridfulla vackra Åland.

Det gläder mig att min kollega i finans- och näringsutskottet John Holmberg (Lib) ställer sig till den lilla skara, som börjat granska pensionsfondens arbete.

Talentia uppmärksammar i en insändare i Ålandstidningen (4.8) att det behövs samarbetsanda och drivkraft i Kommunernas socialtjänst k.f. (KST). Från KST:s sida uppskattas initiativet.

Barn i bild

Fler insändare