Publicerad 24 september 2020 kl. 22:00

Gör om och gör rätt i discgolffrågan

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Stadens generalplan är ett av Mariehamns viktigaste dokument. Den är en stark överenskommelse som binder förvaltning, politiker och medborgare. Så borde det iallafall vara.

Men när det gäller frågan om discgolf på badhusberget med omnejd så verkar en (svag) majoritet i infrastrukturnämnden anse att det är inget att bry sig om.

Att hela berget och omgivning är klassat som naturskyddsområde? Inget att bry sig om.

Att området kring doktorsvillan, svenska konsulatet och parkmiljön norrut har en egen stadsplan från 2014 där man anser att området har ett särkilt kulturhistoriskt värde? Inget att bry sig om.

Man får en känsla av att många politiker idag har en laissez-faireinställning (från franskans ”låt gå”, ”låt göra”). Ändamålet helgar medlen liksom. De som ställer frågor och känner oro får dock höra att dom är tråkiga bakåtsträvare som ”skadar projektet”. Det stämmer inte.

För även jag tycker att discgolft är kul, och att goda idéer verkligen behövs just nu. Pådrivarna med Mats Adamczak i spetsen, och alla turistföretagare som satsar på nya sätt att locka gäster förtjänar en stor eloge. Det är deras roll. Men det ska inte stå i motsatsförhållande till vad som är möjligt, rätt och riktigt. Det som tjänstemän och politiker har i uppgift att upprätthålla i sina roller.

Det sämsta som kan hända när det finns olika åsikter i en fråga, är att faktaunderlag saknas. Jag tror många stadsbor vill veta hur det egentligen är tänkt.

Är det fråga om hugga ner 360 träd, eller 13 stora träd och lite sly? Hur stor blir påverkan på naturen, och går det att återställa? Vilka villkor följde egentligen med donationen från Lions som lade grunden till den befintliga banan, och blev det som man tänkte sig?

För att räta ut alla frågetecken, så borde discgolfföreningen presentera sina planer för den utökade banan i detalj och sedan låta sakkunniga bedöma hur det rimmar med områdets status som naturskyddsområde och gällande plan för parken kring doktorsvillan. Går det att genomföra på ett hållbart sätt så är det bara att tuta och köra. Annars bör man hitta en annan placering.

Tony Wikström (S)

Bästa Mise! Inkommande torsdag är det fyra veckor sedan min 140-literstunna med brännbart avfall tömdes förra gången.

Som svar på fyra olika skrivelser inlämnade till Mises styrelse, av sammanlagt 20 personer angående avfallshanteringen i staden, fick vi ett brev med rubriken ”Protokollsutdrag från Mises styrelse 20.10 2020”.

Efter veckor av nya massiva protester och uppmaningar från invånare i Mariehamn, Jomala, Lumparland och Hammarland och krav på att gå ur Mise, så fick vi läsa, att styrelsen nu försöker göra något.

Det är viktiga frågor som har lyfts upp på insändarspalterna i samband med att en förlängd läroplikt nu införs i Finland från och med hösten 2021.

Ordet skrinna böjs på följande sätt: skrinna, skrann, skrunnit. Till exempel: Jag lärde mig skrinna som barn med skridskor man fäste under skidskorna. Sedan skrann jag mycket på Väinämöinens isbelagda grusplan medan jag bodde i Helsingfors.

Mariehamns gymnastikförening är trångbodda. MSG söker energiskt efter en lokal så att de kan ta emot den långa kön med barn som man i dagsläget tvingas avvisa från Bollhalla på grund av kapacitetsbrist.

När ms Kapella sänkte ms Viking 2 i Mariehamn var jag nybakad skeppsbyggnadsingenjör vid Redarnas öms. försäkringsbolag med ansvar för skadetekniska avdelningen. Haveriet hamnade på mitt bord.

Byggnadsvård är i ropet, byggnadsvårdsgrupper, föreningar och organisationer växer runtom i norden. SVT fick backa i beslutet om att lägga byggnadsvårdsserien ”Det sitter i väggarna” på is på grund av en stark opinion bland tittarna.

I media avfärdar utbildningsminister Annika Hambrudd och landskapsregeringen rikets satsning på utvidgad läroplikt och menar att det inte berör Åland. Tyvärr tror jag inte det är så enkelt.

I Finland har man bestämt sig för att utvidga läroplikten till 18 år. I dagarna meddelar vår utbildningsminister att liknande planer inte finns för Åland. Stor eloge till Annika Hambrudd!

I riket avser man införa förlängd läroplikt som ska omfatta utbildning efter grundskolan och som ska leda till examen på gymnasienivå. På Åland har landskapsregeringen, enligt minister Annika Hambrudd, inga sådana planer åtminstone tillsvidare.

Det är fult att vara nära varann, det är fult att kramas, det är fult att ha roligt, att sjunga, att spela. Det är fult att skratta, att dansa. Det är fult att göra något som gör livet värt att leva.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Barn i bild

Fler insändare