Publicerad 29 december 2019 kl. 22:00

Gott nytt Ålandsår!

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Vid årsskiften är det skäl att blicka tillbaka på året som gått och titta framåt mot året som kommer. Då man tittar tillbaka på året som gått står det klart att året i riksdagen var exceptionellt rent generellt, men i synnerhet gällande Åland. Regeringen avgick, riksdagsval förrättades, ny regering bildades, och statsministern fick snabbt avgå. Allt under samma år.

För åländsk del blev år 2019 kulmen för mycket arbete med självstyrelselagsrevisionen. Trots många års arbete var det först förra våren som vi de facto fick lagförslaget om det nya ekonomiska systemet i självstyrelselagen till riksdagen, där vi kunde behandla det i grundlagsutskottet och godkänna det i plenum. Efter riksdagsvalet skulle vi säkerställa att Åland fick ett bra regeringsprogram som lade grunden för det fortsatta arbetet. Det lyckades vi med och i regeringsprogrammet finns de bästa skrivningarna om Åland i åtminstone modern tid. I höstas fortsatte arbetet med självstyrelselagsrevisionen och det ekonomiska systemet vilket godkändes av grundlagsutskottet och fick nödvändig två tredjedelars majoritet i plenum.

Det är inte varje dag, eller varje år, som så här stora ändringar godkänns i självstyrelselagen av riksdagen. För att de ska kunna träda i kraft behövs så klart också lagtingets bifall, men ur riksdagens perspektiv har så här betydande ändringar i självstyrelselagen inte gjorts sedan det befintliga systemet trädde i kraft, för nästan 30 år sedan.

Med tanke på hur tufft det stundtals varit med processen, och hur mörka tidningsrubrikerna har varit, känns det extra fint att vi ändå alltid kommit så långt som vi behövt för att kunna fortsätta och för att ha förutsättningarna att få sakerna i mål på ett för Åland bra sätt. Anledningen till det är att vi aldrig någonsin har gett upp. Fast det stundtals varit tungt, mörkt och ensamt har det bara varit att fortsätta arbetet. Det gångna året visar att det varit och är rätt val.

Att så mycket som hände i fjol kunde hända på bara ett år känns overkligt. Då jag nu skriver detta och tänker tillbaka känns det som om förra våren redan varit för flera år sedan. Så högt var tempot år 2019.

År 2020 kommer innebära fortsatt arbete. De kommande veckorna och månaderna kommer det vara viktigt att få klart arbetet med att ge en proposition till riksdagen som höjer Ålands klumpsumma i enlighet med riksdagens godkända uttalande från december. Då den ändringen godkänns är det den sista pusselbiten i det nya ekonomiska systemet för självstyrelsen, som är en hörnsten i nya självstyrelselagen. Fokus kan då läggas på övriga delar av självstyrelselagsrevisionen.

I övrigt kommer vi från åländsk sida behöva bevaka hur arbetet med social- och hälsovårdsreformen framskrider, framför allt beroende på vilken finansieringsmodell som väljs. Vi kommer också fortsätta behöva bevaka sjöfartsfrågorna, samt frågor som berör penningspel. Lotteri- och penningspel har diskuterats flitigt i riksdagens korridorer förra hösten både i förhållande till spelmissbruk och teknikutveckling. De diskussionerna kommer fortsätta under det nya året. Med tanke på Ålands ekonomiska beroende av penningspel är det av stor vikt att vi fortsätter hårdbevaka dessa frågor, samt så klart också alla övriga frågor som vi vet, och inte vet, att kommer komma under året.

Gott nytt Ålandsår!

Mats Löfström , Ålands riksdagsledamot

Vi är mitt i något som närmast kan liknas vid en ekonomisk härdsmälta, som redan har skapat den största arbetslösheten på Åland genom tiderna.

Lagtingsledamot Roger Höglund (C) skriver i en insändare att landskapet i budget 2021 behöver ”se över verksamheter och kostnader på ett sätt som man kanske aldrig gjort tidigare”.

Jag läser i fredagens tidning att ålänningarna är positiva till hållbar utveckling. Nio av tio tycker hållbarhet är viktigt.

I varsin insändare påstår Julia Birney (L) och Björn Hägerstrand (MSÅ) saker och ting om discgolfbanans utvidgning i Badhusberget som kan klassas som ”alternativa fakta”. Ett uttryck som myntades av storljugaren Trumps f.d.

I tilläggsbudget nr 4 nämner landskapsregeringen att man uppmanat förvaltningen och de flesta underställda myndigheter att vidtaga åtgärder som skulle spara in ett belopp motsvarande två veckors avlöning exempelvis genom att omvandla semesterersät

Den 17 mars beslöt regeringen att införa gränskontroller vid de inre gränserna från EU till Finland. Gränskontrollerna inkluderade också de nordiska grannarna, en historisk åtgärd. Läget var då ett helt annat än nu.

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Barn i bild

Fler insändare