Publicerad 22 januari 2020 kl. 22:00

Om granulat som fyllnadsmaterial

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Detta granulat tillverkas av nermalda kasserade fordonsdäck. Mängden nämndes inte, men normalt kan en konstgräsplan innehålla cirka 70 ton granulat, små svarta gummikulor som ska ge svikt i underlaget.

Granulatet har en diameter på ca 2 mm och hänförs till så kallade mikroplaster. Om detta granulat kan man läsa bland annat följande:

1. ”Återvunna däck ska inte användas där barn kan komma i kontakt med dem, till exempel som fyllnadsmaterial i konstgräsplaner eller som översta skikt på fallskyddsytor. Detta beror på att materialet innehåller varierande mängd PAH (polycykliska aromatiska kolväten).

Återvunnet granulat innehåller också förhöjda halter kobolt, både i jämförelse med leksaksdirektiv och med riktvärden för känslig markanvändning. Eftersom zink-halten överskrider riktvärden för känslig markanvändning i granulat från återvunna däck så ska detta material även undvikas i applikationer där granulatet får direkt spridning till miljön.” (Stockholms stads kemikaliecentrum)

2. ”Granulat innebär miljörisker dels eftersom mikroplaster inte bryts ned naturligt utan sprids och ansamlas i miljön, dels genom att olika typer av granulat kan innehålla farliga ämnen.” (Naturvårdsverket)

3. Alla konstgräsplaner i Malmö ska bort.(Aftonbladet 2 juli 2019)

4. ”Miljöförvaltningen har gjort analyser av fem olika sorter SBR-granulat. Analyserna visar att KM-nivåerna för zink, PAH och kobolt överskrids i vissa av granulaten. Zink-halten överskrids i alla SBR-granulat.” (Stockholms stad, Miljöförvaltningen)

5. Fotbollsplan kan vara tickande miljöbomb. (SVT Halland, 21 januari 2017)

6. ”Hur tänker ni när det kommer till eventuella nya konstgräsplaner i kommunen?

– Blir det en eventuellt ny arena med konstgräs föreslår jag 100 procent miljövänligt granulat. Hade jag fått välja hade det varit så på alla konstgräsplaner, men det blir en större investeringskostnad.” (Jönköpings-Posten 11 januari 2017)

7. ”Dags att säga adjö till konstgräs? Om konstgräs och dess inverkan på bland annat miljö och biologisk mångfald.” (The Guardian 2 augusti 2019)

8. ”Enligt IVL:s kartläggning är konstgräsplaner den näststörsta källan till utsläpp av mikroplaster i Sverige.” (Ålands landskapsregering, Strategi för att förhindra att plast och mikroplast sprids i miljön)

I dag finns det på marknaden granulat som är tillverkat av bland annat kork, kokos och sockerrör. Detta granulat är biologiskt nedbrytbart.

Men hänvisning till ovanstående riktar jag följande fråga till stadens kultur- och fritidsnämnd: Är det möjligt att vid konverteringen av WHA använda något annat fyllnadsmaterial än SBR-granulat?

Anders Casén

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

I bostadsmarknadens reklam används ofta ordet ”torp” som ett positiv säljargument för hus, trots att det ingenting har med torp att göra.

Föreningen Lumparns vänner framför att rapporten ”Finbydiket: Hur blev det så här” presenterar en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Tack Ann-Catherine Renfors (21.2) för att du uppskattar mina svar på din artikel 12.2. Jag har inte de problem du brottas med – men jag kan förstå hur svårt det är för dig och alla andra i samma situation.

Beslut om att samtycka till utbyggnad av 5G-nätet på Åland togs av mig på enskild föredragning den 28 januari detta år.

Barn i bild

Fler insändare