Publicerad 6 september 2020 kl. 22:00

Gregersömiljön ännu kvar

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Vi angörandet av Mariehamns västerhamn dras nog blickarna mot Lotsberget och den gamla stenkrossen och mot de stora pirerna och vidlyftiga hamnanläggningarna, men blickar man istället västerut i hamninloppet, mot Gregersö, möter någonting helt annat: Ett vackert ljusmålat boningshus på en udde, med en gammal ladugård, några uthus och längst i söder en låg länga, ”annexet”, med sina sovrum.

Här på Gregersö fanns nämligen ett mycket tidigt pensionat, som drevs av makarna Agnes och John Nordberg, hitflyttade från respektive Kökar, Hellsö och Sottunga, Husö. De levde på fiske och hade litet självhushållsjordbruk, men framför allt försörjde de sig på det pensionat de startade. I just de hus,som ännu står kvar. Hela miljön är faktiskt bevarad – och väl skött av Jomala församling, som förvärvade stället, när Johns och Agnes tid var ute. John bodde under slutet av sitt liv, som änkling, i ett litet hus i västerhamn, där han kunde se sitt livsverk på andra sidan viken.

Som barn vistades jag på Gregersö, där mina föräldrar för sommaren hyrde annexet. Man älskar – som en känd dikt uttrycker det, ”marken och stenarna, där barn man lekt”. Jag reagerade följaktligen när en notis i Nya Åland för ett drygt år sedan (2.8) berättade om församlingens byggnadsplaner på Gregersö; boningshuset skulle rivas, och ersättas med ett nybygge. En annan som reagerade var Kjell Ekström, med en insändare i samma tidning (7.8), ”Bevara även det gamla Gregersö”, där han alltså argumenterade för att det gamla boningshuset skulle få stå kvar; som en del av den planerade nya samlade resursen.

I sommar har vi kunnat läsa i våra båda tidningar om succéartade sommarläger för barn och ungdomar på ”det gamla Gregersö”.

Jag har genom åren allt emellanåt stuckit mig ut till den gamla pensionatsudden – av nostalgiskäl och för att njuta av den enastående miljön. Men sedan ett år tillbaka är det alltså frågan om aktuell och högst ödesdiger verklighet. Jag skrev till kommunpolitiker som jag kände, och riktade sedan en skrivelse till Jomala församling (10.12.19), där jag framhöll Gregersömiljöns stora värde, kulturhistoriskt och estetiskt, och stödde Kjell Ekströms åsikt att ”det gamla Gregersö” bör bevaras, ( samtidigt som man på en annan del av gårdstunet bygger de tilläggsutrymmen man behöver ). Mitt förslag blev att man offrar den gamla ladugården, som förstås är viktig som vittnesbörd om livet här tidigare, men som i övrigt inte är något värdefullt byggnadsverk. På dess plats kan man placera den nya” kursgårdsbyggnaden ” - och kommer då att få en unikt fin helhet, någonting mycket förmer än de idag gängse kursgårdarna (av paviljong-typ?)

Sten-Erik Fagerlund

Fotnot: Detta är del ett av två om Gregersö.

Styrelsen för Ålands Kenneldistrikt har med stor oro följt rapporteringen från ÅMHM:s styrelsemöte den 3.9.2020 då majoriteten av styrelsen valde att inte stöda myndighetschef Susanne Peranders förslag om att inrätta en tillfällig tjänst som veter

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Annika Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte.

Två dokumentärfilmare har med hjälp av undervattensroboten ROW (Remotely Operated Vehicle) filmat Estonias styrbordssida och där funnit ett hål i skrovet som är 4 meter högt och 1,2 meter brett på den bredaste biten.

Ålands landskapsregering ställer sig kallsinnig till att införa utvidgad läroplikt på Åland. Detta kommer att missgynna åländska ungdomar och står dessutom i strid med självstyrelselagen § 44 om minst samma sociala förmåner som i riket.

I lördags fick vi medlemmar i föreningen vara med om bekräftelsen på att Stornäset är naturreservat. Det blev en sammankomst i fri och skön stämning – som det brukar vara då ämnet är Stornäset.

Bra Kurre och Anneli, kämpa på! Alla skall ha rätt att spela på Veikkaus. Svensk trav finns kvar på Åland. Bra så. Åland hör ju till Finland. Då borde alla ålänningar ha denna spelrätt.

Yle spred en falsk nyhet:”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.”

Dagens största ros till ”Kurre i Jurmo” som envist kämpar vidare för allas vår rätt till att få Veikkaus tillbaka! Vi tillhör Finland och det ärobegripligt att vi har tagits ifrån rätten att spela på vad vi vill!

Kommunerna socialtjänst föddes år 2013 där Susannegruppen under ledning av Barbro Sundback lade fram sitt förslag för hur kommunernas socialverksamhet exklusive barnomsorg och äldreomsorg skulle organiseras.

Vad beror det på att politiker och media inte gräver djupare i mystiken om Veikkaus närvaro på Åland? Många vill spela och bli miljonärer på Veikkaus olika spel och det ska vara valfritt att göra det.

Märkligt, det är väl det ord som bäst beskriver landskapsregeringens förmåga att låta fisklandnings bryggan i Eckerö, Skeppsvik, helt förfalla och placeras på avstjälpningsplatsen för landskapets bortglömdaprojekt.

Det finns rum för två filer mot väst med en relativt enkel breddning av vägbanan, broarna räcker till, se karta.

Till skillnad från tidigare, skulle filerna nu avskiljas med en heldragen linje och skyltning.

Vår verksamhet i Gymnastics Åland har under en lång tid haft en positiv utveckling och antalet utövare har årligen ökat.

Barn i bild

Fler insändare