Publicerad 9 september 2019 kl. 22:06

Gröna finanser i fokus

Kommentarer (2 st)

Vad ligger i säkerhet för

Vad ligger i säkerhet för obligationen? Kommande investeringar i ny energi? Läs igen KOMMANDE. Den som tror att obligationer fungerar på detta sätt förstår ingenting om obligationsmarknaden. Skall framtida vård, skola och omsorg ligga i pant. Borgar LR är det exakt vad som sker. Räntan skall betalas åt de som tecknat i obligationen oberoende hur investeringarna avkastar. När löptiden gått ut skall hela nominella värdet återbetalas, dvs 350 miljoner.

Klimatet i sociala medier just nu är skrämmande. Att sprida rykten, dra egna slutsatser och döma någon på förhand är inte okej.

Rätten till självbestämmande och full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar, det vi i dag kallar funktionsrätt, borde 2019 när vi pratar om alla människors lika värde och rättigheter vara en självklarhet.

I dessa valtider svämmar tidningarna över av en massa vallöften och önskemål som troligen aldrig kan förverkligas.

Det råder politisk enighet i att det är stort behov av gång- och cykelväg ut till Järsö. Kanske Ålands mest intensiva cykeltrafikled, åtminstone sommartid.

Valkompassen vilseleder mer än den vägleder. I omvärlden är det en självklarhet för public service att en valkompass både ska visa väljarna vilken kandidat som står närmast dem och vad enskilda kandidater har för uppfattning.

Folket vill ha ett samhälle utan hemligheter som bara vissa politiker och tjänstemän känner till. Exempel: Varför får samhällsägda bolaget Åland Post konkurrerainom långtradartrafik med privata bolag som Transmar bland andra?

Är jag en klimatförnekare? Eller en populist när jag säger att vi måste hålla mått i klimatfrågan? Jag vet inte och jag bryr mig inte heller.

Eftersom vi i lagtinget som bäst håller på att slutföra behandlingen av förslaget till ny grundskolelag, ser jag mig för stunden förhindrad att bemöta Rainer Juslins (Lib) rallarsvingar på insändarplats och på sociala medier.

Tony Salminen (MSÅ) framför konstruktiva tankar kring hur behörighetsutmaningen för lärare med svensk utbildning kan hanteras i förordning. Det finns just nu en gyllene chans att beakta skrivningarna i kommande förordning.

Frågan om Williams bussars höga hastigheter har allmänintresse varför det är önskvärt att bussbolaget besvarar insändaren offentligt.

”Kasper”

Den åländska vårdledigheten, som den ser ut i dag, är utdaterad och har spelat ut sin roll.

Landskapsregeringen tänker satsa 100 miljoner euro på att flytta Föglötrafiken från Degerby till Gripö vilket förkortar restiden med tio minuter men gör det besvärligare att åka från Sottunga och Kökar samtidigt som Degerby blir ett rundningsmärke

För att välkomna återflyttande ålänningar och andra sökanden till Åland har landskapsregeringen formulerat behörighetskraven för många offentliga tjänster så att andra länders utbildningar ger direkt behörighet på Åland.

Barn i bild

Fler insändare