Publicerad 2 augusti 2020 kl. 22:00

Grundläggande fel i Black lives matter

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Tisdagen den 28 juli demonstrerade sympatisörer till Black lives matter (BLM) i Mariehamn. Men ett stöd för svarta just för att de är svarta är grundläggande feltänkt. Är det verkligen att dessa människor är svarta, som är problemet? Borde man inte hellre ha en strategi som leder bort från att åtskilja människor på grund av hudfärg?

Jag tror inte det är hudfärgen som avgör, utan den socio-ekonomiska ställning de befinner sig i – med slaveriet som avlägsen, historisk bakgrund. Detta är mycket påtagligt i det klassamhälle USA är. Cirka en fjärdedel med afrikansk bakgrund lever i fattigdom. Det är en rad av samhällets sållningsmekanismer som bakgrund, familj, pengar, utbildning, umgänge, kontakter med mera, som får dessa resultat. Det råder omfattande fördomar om svarta, vilket leder till självuppfyllande profetior, ”guilt by association”, fler ingripanden, inte neutrala utredningar och domslut samt fler svarta i fängelser.

I stället för att kräva fri utbildning för svarta, vissa positioner i samhällsorganisationen, typ svarta lärare, redaktörer, domare etcetera borde man arbeta för att bryta ner klassamhället och skapa likvärdiga villkor för alla medborgare.

Det verkar som om våldsamma demonstrationer spelar en central roll i BLM:s strategi. Men att välta statyer och bränna ner hus är inte något som skapar förtroende hos de massor man är beroende av för att åstadkomma adekvata och hållbara förändringar. Sådana strategier upplevs som hot och skapar rädsla och det är väl meningen att den vägen tvinga fram förändringar. Det kommer inte att fungera.

Situationen har blivit ännu mera laddad då Trump sänt federala polisstyrkor till Seattle och Portland, vilket retat upp BLM-anhängarna ännu mera. Men är det inte lite ironiskt att BLM anklagar polisen för våldsamma ingripanden mot demonstranter, samtidigt som det i Portland är de själva som provocerar och driver fram militanta ingripanden av polisen? Snarare visar väl detta att BLM inte är något folk kan lita på och sympatisera med. På det sättet får man inga positiva förändringar för de svarta.

Polisvåldet i USA är en särskild historia, som inte bara handlar om polisens relation till svarta. USA är ett våldsamt samhälle – i det avseendet mycket olikt vårt. I USA är många beväpnade och beredda att använda sina vapen – även mot poliser. Det är något polismannen alltid måste ta med i sitt förhållningssätt. Ytterst kan han riskera sitt liv. Polismyndigheterna har rekryterings och utbildningsproblem och delvis en militaristisk kultur. Men då BLM tog över ett bostadsområde i Seattle, gick det helt åt skogen med lag och ordning. Polisen behövs!

Polisen skjuter och dödar unga svarta män. Enligt Washington Post skjuter polisen och dödar cirka 1.000 personer varje år. Av dessa var cirka 600 beväpnade och 100 obeväpnade. Vit polisman som skjuter och dödar svart man utgör bara fyra procent av det totala antalet dödade. Bilden vi får verkar alltså vinklad. BLM har ett intresse av att framhålla att svarta dödas av polisen. Kanske är det också den bilden som får ålänningar och andra arga unga män att demonstrera och delvis härja på gatorna till stöd för BLM?

Alf Ronnby

fil. dr. sociologi, docent socialt arbete

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare