Valvaka 2019

Publicerad 17 juni 2019 kl. 22:00

Håll bärkraftsmötet på kvällen nästa år

Deltog detta år på det årliga bärkraftsmötet som åhörare. Det var ett varierande och intressant möte med föreläsning, debatt, presentation och ett inslag av sång. Under mötet betonades gräsrötternas betydelse för att förverkliga målet med bärkraft, det vill säga ett hållbart samhälle.

Trots detta upplevde jag att majoriteten av deltagarna i mötet var närvarande i någon form av yrkesroll. Det är vid närmare eftertanke inte konstigt med tanke på att mötet skedde på dagtid när människor arbetar, det krävdes förhandsanmälan och lokalen som användes var av begränsad storlek. Dessutom var mötet en måndag tidig eftermiddag. Måndag råkar även vara en av dagarna då lagtingspolitikerna sammanträder i plenum. Politiker torde vara en fokusgrupp för bärkraftsmötet och det är därav synnerligen olämpligt att placera mötet samtidigt som plenum pågår.

För att fler människor skall ha möjlighet att delta i mötet kunde nästa års möte ske kvällstid, i en större lokal och utan krav på förhandsanmälan. Direkta inbjudningar till politiker i lagtinget kan vidare vara något att fundera på för att uppmärksamma Ålands viktigaste möte inom hållbar utveckling. Tack i övrigt för ett trevligt möte.

Christian Wikström

partisekreterare Obunden samling

Ålandskompostens ägare Bengt Karlsson är missnöjd med beslutet att Ålands landskapsregering beviljar Svinryggen ett stödbelopp om 20 procent av byggkostnaderna (cirka 800.000 euro) för att uppföra ett biogasverk.

Vet ni vad tull betyder på norska?Strunt, nonsens eller dumheter.

Stort tack från hela mitt hjärta till alla boende efter den nyöppnade pilgrimsleden St Olav Waterway, S:t Olofs sjöled, som gjorde det möjligt för mig att i somras få vandra mellan Åbo-Grisslehamn.

Ingen på Åland kan i dag vara ovetande om skandalerna angående misskötta djur. Djurskydd på Åland fungerar inte! Man kan inte enbart beskylla brister på lagstiftning, organisatoriska problem eller otillräckliga resurser.

Klubbhuset Pelaren välkomnar alla som har/haft psykisk ohälsa att bli medlemmar och delta i den arbetsinriktade dagen.

Landskaps- och kommunalt anställda har ett Ålandstillägg för att kompensera det dyra Åland. Det är dags att införliva det även på pensionerna.

Jag tror Göte Winé gjorde misstaget att skriva av sig när han var som mest upprörd. Hade han läst om första stycket i min insändare hade han kanske sansat sig.

Som en god vän till mig sade: ”Politikerna borde fokusera på politiken och konkreta förslag i stället för att bara hugga och leta fel på varandra”. Så kände jag precis när jag såg debatten från Alandica.

Vad du kan förvänta dig av mig som lagtingsledamot:

• Jag vill jobba för ett åländskt kulturinstitut som inkluderar musik, dans, teater, konst och ett kulturcentrum som stödjer föreningslivet och skärgården.

Högljudd kritik har ofta riktats mot stadsplaneringen. Ingenting händer sägs det. Den kritiken kommer alltmer på skam. Det händer mycket och bra saker i staden.

Hej ålänningar! Jag kommer inte till er med en storstadsmänniskas arroganta attityd att ålänningar är få och små.

Ett fortsatt vitalt näringsliv kräver att vi vänder

blicken framåt.Milton Friedmans ideologi om att företagens enda moraliska skyldighet är att generera värde åt aktieägarna är död.

Svinryggens deponi Ab söker förnyat miljötillstånd för anläggningarna vid Svinryggen, eftersom miljötillståndet från 2005 ställer tillståndsvillkor, bland annat för behandling av lakvatten, vilka ännu inte har verkställts.

Barn i bild

Fler insändare