Publicerad 17 juli 2019 kl. 22:00

Hållbar användning av kraftvärmemotorn

Ansvariga för teknik- och sjöfartsutbildningar vid Högskolan på Åland lyfte i en gemensam insändare värdet av att behålla Mariehamns Energis avställda kraftvärmemotor för utbildningsprogrammen inom teknik.

Eftersom jag själv har engagerat mig i frågan om motorns bevarande och möjliga framtida användning är det för mig positiv läsning att få flankstöd från ansvariga för teknikprogrammet vid Högskolan på Åland. Jag har själv för avsikt att återuppliva den aktuella cirka 250.000 kilo tunga 18-cylindriga Wärtsilä 46:an med tillhörande utrustning för kraftvärmeproduktion för att återigen sätta anläggningen i produktion av förnybar fjärrvärme- och elektricitet.

Det är nämligen så att med rätt enkla medel går anläggningen att ställas om för att drivas med förnybart bränsle. Efter att under Almedalsveckan i Visby, Gotland, kommit i kontakt och talat med ”tunga” svenska aktörer inom kraftvärmeproduktion så visar det sig att det finns substans i min vision och därav orsak att jobba vidare med att finna lämpligt förnybart bränsle som gör att det återigen går att få en lönsam energiproduktion från anläggningen som lär vara i riktigt god kondition.

Att kunna återbruka en befintlig anläggning i framtidens nya energisystem på Åland är klokt ur ekonomiska samt hållbarhets- och kunskapsperspektiv då Högskolan och Åland kan dra stor nytta av att ta fram strategier för hur en äldre dieseldriven kraftvärmemotor kan integreras i ett framtida förnybart energisystem. Därför ställer jag frågan till ansvariga för teknikprogrammen vid Högskolan på Åland på vilka sätt Högskolan kan vara behjälplig i arbetet med att återuppliva och därigenom sätta kraftvärmemotorn i hållbar energiproduktion?

Martin Nilsson (S)

I ny rapport om pälsfarmer i EU finns nytagna foton från minkfarmer och rävfarmer (även olagliga jätterävar finns med på bild, varav en allvarligt skadad). Och – ärligt talat – de mest skakande fotona är tagna på farmer i Finland 2019.

Varför har Mariehamns Stad ordet empatisk (Ålandstidningen 23 januari) med i en annons där de söker medarbetare?

”Undrande”

Karl Nordlund, tillförordnad räddningschef, svarar:

Avbeställningen av elhybridfärjan har stötts och blötts i medierna den gångna veckan. Det är dock ingen tvekan om att det var rätt beslut. En öppen flakfärja är inte lämplig på annat än korta rutter.

Det finns mycket mer än elhybridfärjor och kortrutter att ta tag i för att utveckla Åland. Vårt näringsliv är naturligtvis beroende av goda förutsättningar till såväl export som import.

Genom mina barns skolgång har jag fått ta del av utkastet till den inledande delen av Ålands nya läroplan.

I tisdagens Ålandstidningen (21 januari) kunde vi läsa hur en arbetsgrupp skulle tillsättas för att utreda hur en svensk lärarexamen ska kunna kompletteras för att motsvara behörighetskraven på Åland.

De gamla och sjuka som bor på något av de kommunala äldreboendena på Åland eller har kommunal hemtjänst har inte tillgång till den sjukvård de borde få.

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Barn i bild

Fler insändare