Publicerad 17 juli 2019 kl. 22:00

Hållbar användning av kraftvärmemotorn

Ansvariga för teknik- och sjöfartsutbildningar vid Högskolan på Åland lyfte i en gemensam insändare värdet av att behålla Mariehamns Energis avställda kraftvärmemotor för utbildningsprogrammen inom teknik.

Eftersom jag själv har engagerat mig i frågan om motorns bevarande och möjliga framtida användning är det för mig positiv läsning att få flankstöd från ansvariga för teknikprogrammet vid Högskolan på Åland. Jag har själv för avsikt att återuppliva den aktuella cirka 250.000 kilo tunga 18-cylindriga Wärtsilä 46:an med tillhörande utrustning för kraftvärmeproduktion för att återigen sätta anläggningen i produktion av förnybar fjärrvärme- och elektricitet.

Det är nämligen så att med rätt enkla medel går anläggningen att ställas om för att drivas med förnybart bränsle. Efter att under Almedalsveckan i Visby, Gotland, kommit i kontakt och talat med ”tunga” svenska aktörer inom kraftvärmeproduktion så visar det sig att det finns substans i min vision och därav orsak att jobba vidare med att finna lämpligt förnybart bränsle som gör att det återigen går att få en lönsam energiproduktion från anläggningen som lär vara i riktigt god kondition.

Att kunna återbruka en befintlig anläggning i framtidens nya energisystem på Åland är klokt ur ekonomiska samt hållbarhets- och kunskapsperspektiv då Högskolan och Åland kan dra stor nytta av att ta fram strategier för hur en äldre dieseldriven kraftvärmemotor kan integreras i ett framtida förnybart energisystem. Därför ställer jag frågan till ansvariga för teknikprogrammen vid Högskolan på Åland på vilka sätt Högskolan kan vara behjälplig i arbetet med att återuppliva och därigenom sätta kraftvärmemotorn i hållbar energiproduktion?

Martin Nilsson (S)

Stackars Bambi och stackars människorna på Näverskär (se insändare den 28 november). Hoppas att polisen tar kräken som sköt och att de får stora straff.

”Från en djurvän”

Som bekant föreslår den avgående regeringen i sitt budgetförslag att den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, ska bibehållas. Kostnaden för detta är 1.800.000 euro per år. I en budget, som får ett underskott på 15.000.000 euro.

Kaj L, tydligt och bra skrivet den 29 november. Det överensstämmer med dagens verklighet. Vi behöver varandra, nu och i framtiden. Tillsammans är vi starkare och man kan inte veta när man själv behöver hjälp och stöd från andra.

Karin

Stadsdirektören Barbara Heinonen och minoriteten i stadsstyrelsen bestående av Sara Kemetter (S), Tony Wikström (S) samt Jonny Andersen (Lib), försöker misskreditera majoriteten i stadsutvecklingsnämnden genom att låta det framstå som att nämnden

I skrivande stund plitas säkert målsättningar ned för det politiska programmet med ambitionen att styra det offentliga Åland under de följande fyra åren (och genom det alla våras liv).

I Ålandstidningens ledare och artiklar den senaste veckan får man inte bara bilden av att strejk är en vänsterextrem aktion, det uttrycks i ord och meningar! Vinklingen på rapporteringen är oroväckande klandrande och ensidigt nyliberal.

Benita Mattsson-Eklund skrev i Ålandstidningens ledare den 26 november om en viktig fråga som berör överkonsumtionen som belastar vår planet.

FN:s nya klimatrapport visar att det fortfarande är möjligt att uppnå Parisavtalets mål, men att ländernas klimatlöften måste skärpas. Men de fastslår också att Parisavtalet inte är tillräckligt ambitiöst och att ytterligare åtgärder krävs.

I denna tidnings ledare den 27.11 spekulerar skribenten över bevekelsegrunderna till den givmildhet som medföljer den annalkande julen.

Det har gått över ett år sedan den klimatrapport som väckte en stor del av världen kom ut.

Öppet brev till Tjuvskyttarna lördagen den 23 november 2019.

Black Friday och julhandeln. Bägges gemensamma nämnare som marknadsföringen i decennier utnyttjat, normaliserat och förstorat; vår tragiska och obesvarade kärlek till konsumtionen.

Med min budgetmotion nummer två med rubriken: ”Landskapsandelar och stöd till kommunerna” vill jag att avdraget för löne- och pensionsinkomster stryks. Det är den så kallade 100-lappen, eller guldkornet, som någon kallade det.

Barn i bild

Fler insändare