Publicerad 17 juli 2019 kl. 22:00

Hållbar användning av kraftvärmemotorn

Ansvariga för teknik- och sjöfartsutbildningar vid Högskolan på Åland lyfte i en gemensam insändare värdet av att behålla Mariehamns Energis avställda kraftvärmemotor för utbildningsprogrammen inom teknik.

Eftersom jag själv har engagerat mig i frågan om motorns bevarande och möjliga framtida användning är det för mig positiv läsning att få flankstöd från ansvariga för teknikprogrammet vid Högskolan på Åland. Jag har själv för avsikt att återuppliva den aktuella cirka 250.000 kilo tunga 18-cylindriga Wärtsilä 46:an med tillhörande utrustning för kraftvärmeproduktion för att återigen sätta anläggningen i produktion av förnybar fjärrvärme- och elektricitet.

Det är nämligen så att med rätt enkla medel går anläggningen att ställas om för att drivas med förnybart bränsle. Efter att under Almedalsveckan i Visby, Gotland, kommit i kontakt och talat med ”tunga” svenska aktörer inom kraftvärmeproduktion så visar det sig att det finns substans i min vision och därav orsak att jobba vidare med att finna lämpligt förnybart bränsle som gör att det återigen går att få en lönsam energiproduktion från anläggningen som lär vara i riktigt god kondition.

Att kunna återbruka en befintlig anläggning i framtidens nya energisystem på Åland är klokt ur ekonomiska samt hållbarhets- och kunskapsperspektiv då Högskolan och Åland kan dra stor nytta av att ta fram strategier för hur en äldre dieseldriven kraftvärmemotor kan integreras i ett framtida förnybart energisystem. Därför ställer jag frågan till ansvariga för teknikprogrammen vid Högskolan på Åland på vilka sätt Högskolan kan vara behjälplig i arbetet med att återuppliva och därigenom sätta kraftvärmemotorn i hållbar energiproduktion?

Martin Nilsson (S)

Äldrerådet har under sitt senaste möte diskuterat bland annat framkomligheten och boendet för handikappade och äldre, övervakningen av äldreomsorgen, ekonomi, ensamheten, det brutna indexet och de äldres medicinering.

Den senaste tidens rapportering om oroligheterunder kvällar, nätter och helgerhar väckt frågor kringdessorsakeroch konsekvensersamtvilkainsatser som behövsföratt allaålänningarskakänna sig trygga, i dag och i framtiden.

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för.

I tisdags kväll hade jag lite småärende att göra på stan på vägen hem passerade jag Röde Orms retrobuss som var parkerad på bussplanen.

Resandet släpps fritt nu på lördag. De som kommer från Sverige möts av denna syn i Mariehamn. Prinsessan Corona kanske har gjort att rabatterna frodas, eller är det Törnrosas igenvuxna Borg – är det inte dags att snygga till detta?

Enligt Deepak Chopra är meningen med livet glädje och att med glädje delta i universums utveckling.

Hamnbolaget vill kunna skrota restaurangbåten (ÅT 16/9). Rubriken gjorde mig glad.

Äntligen, äntligen finns det hopp att bli av med skrothögen som så länge ha fått stå kvar och förfula området!

Tack hamnbolaget!

Kh

Jag har sagt att jag inte ska göra negativa personliga politiska uttalanden i offentligheten men när Barbro Sundback (S) tydligen inte har några som helst skrupler längre på vad hon gör eller säger, måste jag ge svar på

tal.

Kultur- och fritidsnämnden, där Barbro Sundback tidigare var ordförande, beslöt 2018 att tacka ja till en niohåls discgolfbana, finansierad av Lions Club Mariehamn.

Den 16.4.2018 beslöt Barbro Sundback, i egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn, att placera en discgolfbana i Badhusparken.

Jag har alltid ansett Fixtjänst vara en institution i vårt samhälle och synnerligen välbehövd. Där har alla de som där vistas fått arbeta enligt sin läggning och förmåga och samtidigt känt att arbetet varit viktigt och meningsfullt för dem

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering.

Så kom en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF). Ryggradsdjuren i världen har minskat med nära 70 procent på bara ett halvt sekel.

Barn i bild

Fler insändare