Publicerad 17 maj 2019 kl. 22:06

Hållbar omställning kräver prioriteringar

En grupp moderata debattörer med nya stjärnskottet Jörgen Strand i spetsen och med bland andra partiordförande Annette Holmberg-Jansson som undertecknare ger sig på att i en insändare förklara hur kapitalismen är det enda som kan ge en hållbar utveckling.

Självklart är det mesta en ospecificerad vänsters fel, inklusive att borgerligheten så grundligt tappat bollen i hållbarhetsfrågorna, uttryckligen för att man håller fast vid att det oförändrade kapitalistiska system som försatt planeten i den situation vi befinner oss i också ska vara räddningen.

Det Strand och övriga undertecknare förespråkar är business as usual, med betoning på business. Konsumenten ska stå för förändringen genom att ”handlar vi bara sådana (etiska och hållbara) produkter så ser marknadsekonomin till att ohållbara produkter försvinner.” Hallå, lagstiftning?

Man får väl anta att insändaren också är ett uttryck för ett missnöje med den förda politiken på Åland, med en regeringsbas där Moderaterna tydligen upplevt sig överkörda. Vad kan man annars mena med ”Vänsterns dröm om att med miljö- och hållbarhetsfrågorna som gisslan omdana vårt samhälle i mer socialistisk riktning utan att ens beskriva hur det skall gå till och utan ekonomiska resurser är för oss en utopi.”

Så här ser vi socialdemokrater på behovet av omställning:

Planeten befinner sig i ett bedrövligt läge, akut på många sätt. Diagnosen är klar, och också att den rovdrift på resurser som skett är orsaken.

Lösningen är förändring – av konsumtionsmönster, av produktionsmönster, av hur vi skyddar ekosystem, bevarar biologisk mångfald och av den lagstiftning som reglerar allt detta.

Ett exempel är att man måste hitta balansen mellan resursanvändning och det absoluta kravet att Östersjön ska må bättre och överleva som ett friskt hav.

Ett annat är det arbete som görs inom Bärkrafts-nätverket, där offentlig sektor, tredje sektor, företag och individer samsas om att utveckla Åland i en mer hållbar riktning.

Ett tredje är att skapa en vettig, samordnad och övergripande planering. Ett fjärde att bygga vidare på den sociala hållbarheten, det som förut kallades rättvisa och solidaritet.

Självklart behövs det resurser för omställning, men själva omställningen kräver prioriteringar. Vilka resurser ska vi använda, vem ska göra det, hur ska resurser användas?

Vänstern vill förändring. Vi vill ställa om. Vi vill inte fortsätta som förr, för vi har redan facit på det.

Nina Fellman

Camilla Gunell

Igge Holmberg

Sara Kemetter

Göte Winé

Tony Wikström

Carina Aaltonen

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Barn i bild

Fler insändare