Publicerad 17 maj 2019 kl. 22:06

Hållbar omställning kräver prioriteringar

En grupp moderata debattörer med nya stjärnskottet Jörgen Strand i spetsen och med bland andra partiordförande Annette Holmberg-Jansson som undertecknare ger sig på att i en insändare förklara hur kapitalismen är det enda som kan ge en hållbar utveckling.

Självklart är det mesta en ospecificerad vänsters fel, inklusive att borgerligheten så grundligt tappat bollen i hållbarhetsfrågorna, uttryckligen för att man håller fast vid att det oförändrade kapitalistiska system som försatt planeten i den situation vi befinner oss i också ska vara räddningen.

Det Strand och övriga undertecknare förespråkar är business as usual, med betoning på business. Konsumenten ska stå för förändringen genom att ”handlar vi bara sådana (etiska och hållbara) produkter så ser marknadsekonomin till att ohållbara produkter försvinner.” Hallå, lagstiftning?

Man får väl anta att insändaren också är ett uttryck för ett missnöje med den förda politiken på Åland, med en regeringsbas där Moderaterna tydligen upplevt sig överkörda. Vad kan man annars mena med ”Vänsterns dröm om att med miljö- och hållbarhetsfrågorna som gisslan omdana vårt samhälle i mer socialistisk riktning utan att ens beskriva hur det skall gå till och utan ekonomiska resurser är för oss en utopi.”

Så här ser vi socialdemokrater på behovet av omställning:

Planeten befinner sig i ett bedrövligt läge, akut på många sätt. Diagnosen är klar, och också att den rovdrift på resurser som skett är orsaken.

Lösningen är förändring – av konsumtionsmönster, av produktionsmönster, av hur vi skyddar ekosystem, bevarar biologisk mångfald och av den lagstiftning som reglerar allt detta.

Ett exempel är att man måste hitta balansen mellan resursanvändning och det absoluta kravet att Östersjön ska må bättre och överleva som ett friskt hav.

Ett annat är det arbete som görs inom Bärkrafts-nätverket, där offentlig sektor, tredje sektor, företag och individer samsas om att utveckla Åland i en mer hållbar riktning.

Ett tredje är att skapa en vettig, samordnad och övergripande planering. Ett fjärde att bygga vidare på den sociala hållbarheten, det som förut kallades rättvisa och solidaritet.

Självklart behövs det resurser för omställning, men själva omställningen kräver prioriteringar. Vilka resurser ska vi använda, vem ska göra det, hur ska resurser användas?

Vänstern vill förändring. Vi vill ställa om. Vi vill inte fortsätta som förr, för vi har redan facit på det.

Nina Fellman

Camilla Gunell

Igge Holmberg

Sara Kemetter

Göte Winé

Tony Wikström

Carina Aaltonen

Liberalernas John Holmberg (JH) skjuter rejält från höften när han bemöter mitt debattinlägg ”Tänk att det krävdes en pandemi”. Man kan nästan tro att Holmberg sitter i aktern på fartyget och fiskar.

Journalistförbundet skriver på sin hemsida:

Att leva i verkligheten är viktigt, inte minst som politiker. Det verkar bestämt som om lantrådet Veronica Thörnroos och jag själv befunnit oss i parallella universum de senaste åren.

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Barn i bild

Fler insändare