Publicerad 17 maj 2019 kl. 22:06

Hållbar omställning kräver vilja

Som egenföretagare med fokus på miljövänlig energiteknik och djupt troende socialdemokrat så kan jag inte låta Jörgen Strand med fleras insändare om Hållbar omställning vara oemotsagd.

Att skylla snigelgången i omställningen mot ett mer hållbart samhälle genom att nervärdera vänsterns strävan med vad jag betraktar som kanske inte direkta osanningar men däremot som feluppfattningar ger inte en rättvis bild av energin som läggs ner på miljömedvetet arbete i vårt åländska samhälle.

Vad som däremot är bra med Jörgen med fleras insändare är att de omedvetet sätter fingret på varför utvecklingen kan tyckas gå med låg snigelfart.

Skribenterna poängterar gång på gång att omställningen kräver resurser och här är nog vänstern helt överens om att det krävs mera utbildning, forskning, ekonomiskt stöd och omfördelning av resurser. Sant är även att miljöval ofta är väldigt dyra och här måste ni ”högersinnade” se er själva i spegeln och erkänna att det kanske är ert sätt att försöka kapitalisera och ta ut höga marginaler på miljömässigt bra produkter är vad som hämmar utvecklingen mot ett mera hållbart samhälle.

I mitt dagliga arbete stöter jag nämligen på att miljömedvetenhet inte alla gånger kräver extra resurser och stora investeringskostnader. Faktum är att miljömedvetenhet oftast sparar pengar då fokus ligger på att effektivisera processer och materialåtgång.

Vad ni ”högersinnade” insändarskribenter måste börja beakta är att i era investeringskostnader mera inkludera driftskostnaderna för hållbara lösningar och då märker ni att miljömedvetenhet betalar sig i väldigt snabb takt.

Martin Nilsson BioEnerMart Ab

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Jens Boeving skriver ett lite osammanhängande inlägg som jag tror ska stöda Stellan Egelands (Ob) påstådda icke-rasism genom att hänvisa till handtecknet som Egeland gjorde flera gånger under valvakan.

Budgeten för Åland visar och har under flera år visat på rejäla underskott, vissa år ner mot -18 miljoner euro.

Den goda nyheten den här veckan, åtminstone än så länge, är att en ny regering på Åland har börjat hitta sin form och sammansättning. Den dåliga nyheten är att inte Liberalerna finns med bland de partier som ska utveckla Åland den närmaste tiden.

Annika Sjölund (HI) och Mats Perämaa (Lib), båda kända åländska profiler med skärgårdsbakgrund har i livligt kommenterade inlägg på Facebook uttryckt sina farhågor med riskerna vid en olycka i den aktuella Föglötunneln.

I en insändare i fredagens Ålandstidningen påstår Lisa Gustavsson att mobilstrålning ”ger dna-skador, neurologiska sjukdomar och cancer”.

De första Norden-föreningarna i Danmark, Norge och Sverige bildades 1919 och firar 100-årsjubileum i år. Näst efter kom Island 1922 och Finland 1924.

Den nya nationella strategin för psykisk hälsa ger ramar kring hur vi i Finland ska jobba med psykisk hälsa fram till år 2030.

ÅHS chef för primärvården, svara gärna på hur ni tänker när ni inte sätter in ordinarie tjänster när det tydligt finns behov av det?

Barn i bild

Fler insändare