Publicerad 17 maj 2019 kl. 22:06

Hållbar omställning kräver vilja

Som egenföretagare med fokus på miljövänlig energiteknik och djupt troende socialdemokrat så kan jag inte låta Jörgen Strand med fleras insändare om Hållbar omställning vara oemotsagd.

Att skylla snigelgången i omställningen mot ett mer hållbart samhälle genom att nervärdera vänsterns strävan med vad jag betraktar som kanske inte direkta osanningar men däremot som feluppfattningar ger inte en rättvis bild av energin som läggs ner på miljömedvetet arbete i vårt åländska samhälle.

Vad som däremot är bra med Jörgen med fleras insändare är att de omedvetet sätter fingret på varför utvecklingen kan tyckas gå med låg snigelfart.

Skribenterna poängterar gång på gång att omställningen kräver resurser och här är nog vänstern helt överens om att det krävs mera utbildning, forskning, ekonomiskt stöd och omfördelning av resurser. Sant är även att miljöval ofta är väldigt dyra och här måste ni ”högersinnade” se er själva i spegeln och erkänna att det kanske är ert sätt att försöka kapitalisera och ta ut höga marginaler på miljömässigt bra produkter är vad som hämmar utvecklingen mot ett mera hållbart samhälle.

I mitt dagliga arbete stöter jag nämligen på att miljömedvetenhet inte alla gånger kräver extra resurser och stora investeringskostnader. Faktum är att miljömedvetenhet oftast sparar pengar då fokus ligger på att effektivisera processer och materialåtgång.

Vad ni ”högersinnade” insändarskribenter måste börja beakta är att i era investeringskostnader mera inkludera driftskostnaderna för hållbara lösningar och då märker ni att miljömedvetenhet betalar sig i väldigt snabb takt.

Martin Nilsson BioEnerMart Ab

Liberalernas John Holmberg (JH) skjuter rejält från höften när han bemöter mitt debattinlägg ”Tänk att det krävdes en pandemi”. Man kan nästan tro att Holmberg sitter i aktern på fartyget och fiskar.

Journalistförbundet skriver på sin hemsida:

Att leva i verkligheten är viktigt, inte minst som politiker. Det verkar bestämt som om lantrådet Veronica Thörnroos och jag själv befunnit oss i parallella universum de senaste åren.

Runa Lisa Jansson skriver i en insändare att skattemyndigheterna gör allt för många utredningar, skickar onödiga skattebeslut och som en följd av detta har behov av att öka personalen.

De allra flesta finländare och ålänningar tar coronaviruset på mycket stort allvar och följer alla rekommendationer mycket noga, vilket är en fantastiskt fin sak och styrka i vårt samhälle.

”Ansökte om utkomststöd – erbjöds tält och sovsäck” var rubriken i torsdagens Ålandstidning. ”Ålänningarna måste garanteras ett skyddsnät, ett nät som inte får vara håligt i vissa kommuner” skrev man i Nya Ålands ledare samma kväll.

Fyra miljoner av Sveriges besökare är finländare.

Det är alldeles klart att skattemyndigheterna hela tiden känner ett utökat behov av sysselsättning. Man skickar ut ett flertal skrivelser om olika beskattningsbeslut och verkningarna av dessa.

Tips till ÅCA: Gör som Ålands skogsindustrier och sänk priset på råvaran. Då blir det större vinst.

”Ekonom”

Bästa vandrare! I går då jag läste tidningen angående djurkadaver på en vandringsled på Vårdö, suckade jag lite och tänkte ännu en gång – nu får sig jägarna en känga, igen...

För en tid sedan kunde vi läsa om allt lägre nativitetstal i Finland och på Åland. Endast tre kommuner på Åland har ett födelseöverskott.

Röda korset Ålands distrikt önskar uttrycka sitt starka stöd för Erika Bomans gästledare i Ålandstidningen den 5 augusti. Åland behöver stärka sin kapacitet för psykiskt stöd och psykisk första hjälp på alla plan.

I sin krönika den 24 juli konstaterar biträdande professor i nationalekonomi Edvard Johansson: ”Även om det inte finns någon exakt gräns för när en stats skuldsättning blir för stor...” (i sig ett ganska märkligt konstaterande, med tanke på EU:s S

Barn i bild

Fler insändare