Publicerad 22 augusti 2019 kl. 22:03

Hållbarhet är en politik för framtiden

Åland behöver en politik som tar omställningen till ett hållbart samhälle på allvar. Hållbarhet är inte ett modeord, inte en ”miljöfråga” – det är politik för framtiden. En politik som får folk att må bättre, skapar arbetstillfällen och som sätter Åland i vågens framkant.

Vad har pengar i sig för värde om vi i jakten på vinster bränner upp planeten och bränner ut människor? Vi har bara en planet och all mänsklig verksamhet måste rymmas inom gränserna för vad planeten tål. Så enkelt är det.

Alla människor vill må bra. Många vill slippa konsumtionshets och pengastress. Pengar ska inte vara ett mål i sig, utan ett medel för att bygga ett välmående socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

Vi måste ta ansvar för vårt stora åländska ekologiska fotavtryck och snabba på omställningen av Åland. Det kan vara en spännande och givande resa. När vi tillsammans styr mot hållbarhet är den offentliga ekonomin ett av våra viktigaste styrmedel.

Hållbart initiativ för fram tio konkreta förslag:

1. Den offentliga sektorn ska vara ett föredöme i sin konsumtion. När Åland bygger nytt ska det göras i åländskt miljömärkt trä. När barnen äter i skolorna ska maten i största mån vara ekologisk och närodlad. Det här stimulerar också den lokala ekonomin.

2. Den åländska pensionsfonden har ett värde på 450 miljoner euro. Vi menar att fonden omgående ska ställa upp strikta hållbarhetskriterier. Åländska pensionspengar ska växa på ett hållbart sätt.

3. Vi måste motverka slit- och slänget. Vi vill undersöka möjligheterna att göra avdrag i beskattningen för personer som väljer att reparera i stället för att köpa nytt. På det sättet stärker vi också möjligheterna för duktiga reparatörer och hantverkare.

4. Vi föreslår en hållbarhetsavgift, om exempelvis en euro per passagerare, på de färjor som anlöper Åland oavsett om passagerarna går i land eller ej. Pengarna ska oavkortat gå till en fond som stöder rederiernas och landturismens omställningsarbete.

5. Landskapsregeringens näringslivsstöd ska enbart beviljas de som förklarar hur deras verksamheter inom en snar framtid ska rymmas inom hållbarhetsprinciperna. Det samma gäller de investeringar som görs av offentligt ägda företag.

6. Landskapsandelarna ska starkare kopplas till kommunernas hållbarhetsarbete. Det premierar kommuner som har en hållbarhetsplan och når framgångar med sitt hållbarhetsarbete.

7. Paf-medlen är viktiga för civilsamhället, som också driver på omställningsarbetet. Vi vill införa starkare hållbarhetskriterier på investeringar som finansieras av Paf-medel så att de bara används till helt hållbara verksamheter.

8. Det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet tas fram som bäst. Vi ska nå en åländsk lösning som innebär mer pengar till ekologisk klimatsmart odling, fler naturbeten och differentiering av grödor.

9. Snart fyller Ålands självstyrelse 100 år. Vi föreslår att Åland i samband med det startar en storskalig medelinsamling till en ny stiftelse, där landskapsregeringen kommer in med motfinansiering. Stiftelsens avkastning ska användas för särskilt innovativa projekt som gynnar hållbara beteendeförändringar.

10. Åland är ett perfekt samhälle att pröva nya lösningar på. Därför är vi glada för att Åland blivit ett testområde för smarta elnät och förnybar energi. Vi vill fortsätta satsa på det tillsammans med näringslivet.

Hållbart initiativ kommer att driva en stark hållbarhetsagenda i lagtinget, oberoende av vilken regering som bildas efter valet. Det är dags nu!

Lagtingskandidater för Hållbart initiativ

Simon Holmström

Annette Bergbo

Alfons Röblom

Susanne Vävare

Joel Lindholm

Frida Nordlund

Linus Höglund

Landskapsregeringen tog ett nödvändigt beslut genom att säga upp avtalet gällande elhybridfärjan. Jag har ofta fått frågan varför jag är emot kortruttssatsningen.

Föreningen Rädda Lumparns styrelse har i en insändare 28.2 framfört sig arbeta för att ”öka kunskap och intresse för lokalt vattenskyddsarbete”.

Ett varmt tack till Gerry Allgode som visar stor kunskap ochomtanke om oss ålänningar genom sitt engagemang mot utbyggnaden av 5G-nätet.

Mariehamns energi är den enda kvarvarande landbaserade verksamheten på Åland som i dagsläget fortfarande nyttjar tjockolja.

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

Barn i bild

Fler insändare