Publicerad 16 oktober 2019 kl. 21:57

Hållbart initiativ – det nya paradigmet

Nya vindar sveper genom världen. Nya vindar som innebär nya sätt att se på våra samhällen och dess byggstenar – på hur de byggstenarna ska se ut och värderas – ett nytt paradigm. När vår planet är så förgiftad att det hotar både djurens och mänsklighetens hela existens, är det dags att se sig om efter andra ideal än de nuvarande.

Ideal som till exempel altruism, vänlighet, och ödmjukhet inför vetenskapliga fakta – för att inte tala om en djup respekt för och kärlek till naturen.

Att tala om eller sträva efter hållbarhet enbart genom ytliga strukturförändringar är inte de nya vindarnas budskap. Budskapet är att en ny nivå, en ny frekvens, nått vår förståelse av planetens och mänsklighetens samexistens.

Det nya paradigmet omfamnar den samexistensen som grunden för ett meningsfullt varande – och insikten om att vi helt och fullt är beroende av naturen för vår överlevnad uppfattas som en resurs.

Det nya paradigmet välkomnar också människan som kännande varelse i motsats till dagens konsumerande varelse – en förändring med oanade perspektiv.

Hållbart initiativ som politisk rörelse arbetar mot synnerligen praktiska lösningar för konstruktiva förändringar, informerade av det nya paradigmet – därför har jag valt att ställa upp för HI.

För att förändringen redan är här och för att Hållbart initiativ vill inkludera alla att delta i förverkligandet av de inspirerande möjligheter som nu ligger framför oss.

Caroline Pipping (HI)

Misslyckandet med en för landskapet gemensam kommunal räddningsmyndighet är på många sätt ett misslyckande för åländsk kommunpolitik.

Hur kan Rainer Nyberg, före detta professor i pedagogik i Vasa, med tvärsäkerhet påstå att han och Strålskyddsstiftelsen har rätt i fråga om strålningens miljöeffekter?

I sin insändare i fredagens Åland väljer den pensionerade professorn i pedagogik, Rainer Nyberg, att inte bemöta mina argument, utan hemfaller till rena personangrepp.

Sannfinländarnas ungdomsförbund gick förra veckan ut och konstaterade att man nu för tiden också är ett anti-feministiskt ungdomsförbund. Åtminstone jag lyfte på ögonbrynen, men kunde inte bestämma om jag skulle ta det på allvar.

Man blir djupt bekymrad över spekulationerna om ministrarna i den nya regeringen.

Vid ett förbunds styrelsemöte redogjorde förbundets ordförande för förbundets ekonomiska situation. Man diskuterade anpassningen av ekonomin för inkommande år.

Man blir dagligen, då man rör sig på stan, rent ut sagt förbannad på hur det ser ut i vår stad.

Med anledning av intervjun den 7.11.2019 med före detta minister Wille Valve (MSÅ):

Det är med glädje man läser att finska statsägda Finferries beställer och bygger en ny miljövänlig färja till den åländska skärgårdstrafiken, detta trots lagtingets och landskapsregeringens beslutsångest i ärendet.

I tidningarna och i Ålands radio presenterades i går onsdag den sista utredningen av Henricson Ab i kommunreformsarbetet.

Geologi borde i en perfekt värld debatteras av geologer, inte av amatörer såsom jag själv eller Bengt Eriksson. Men nu är vi där, insändare i båda tidningar samt stor artikel med krigsrubriker i Nya Åland.

Valet må vara över men nu börjar det viktiga arbetet. Vi har en ny regering.

I en insändare i Ålandstidningen 11.11 gör Anders Gustavsson ovetenskapliga och felaktiga påståenden om vad forskning visar gällande risker med mikrovågsstrålning från mobiler, basstationer, wifi och nu aktuella 5G.

Barn i bild

Fler insändare