Publicerad 16 oktober 2019 kl. 21:57

Hållbart initiativ – det nya paradigmet

Tack för att du väljer Ålandstidningen!
I oroliga tider är det extra viktigt med pålitlig journalistik. Artiklar som innehåller samhällsviktig information om coronakrisen är därför öppna för alla på vår sajt.

Nya vindar sveper genom världen. Nya vindar som innebär nya sätt att se på våra samhällen och dess byggstenar – på hur de byggstenarna ska se ut och värderas – ett nytt paradigm. När vår planet är så förgiftad att det hotar både djurens och mänsklighetens hela existens, är det dags att se sig om efter andra ideal än de nuvarande.

Ideal som till exempel altruism, vänlighet, och ödmjukhet inför vetenskapliga fakta – för att inte tala om en djup respekt för och kärlek till naturen.

Att tala om eller sträva efter hållbarhet enbart genom ytliga strukturförändringar är inte de nya vindarnas budskap. Budskapet är att en ny nivå, en ny frekvens, nått vår förståelse av planetens och mänsklighetens samexistens.

Det nya paradigmet omfamnar den samexistensen som grunden för ett meningsfullt varande – och insikten om att vi helt och fullt är beroende av naturen för vår överlevnad uppfattas som en resurs.

Det nya paradigmet välkomnar också människan som kännande varelse i motsats till dagens konsumerande varelse – en förändring med oanade perspektiv.

Hållbart initiativ som politisk rörelse arbetar mot synnerligen praktiska lösningar för konstruktiva förändringar, informerade av det nya paradigmet – därför har jag valt att ställa upp för HI.

För att förändringen redan är här och för att Hållbart initiativ vill inkludera alla att delta i förverkligandet av de inspirerande möjligheter som nu ligger framför oss.

Caroline Pipping (HI)

Tack Hanna för svaret på min insändare fast att det, som du skrev inte är en inbjudan till debatt. Låt mig ändå komma med några synpunkter.

Det brukar sägas att det är som mörkast innan det ljusnar. I våras var det onekligen mörkt för åländsk sjöfart.

För många av oss har den senaste tidens påtvingade isolering inneburit en exceptionell omständighet. Men för andra hör social isolering och ensamhet till vardagen. Närmare bestämt en tiondel av Finlands befolkning upplever fortgående ensamhet.

Jag önskar att alla skulle ta sig tid att lyssna på Sommar i P1 den 9 juli då Eveline Jacobson som är intensivvårdssjuksköterska berättar om sin avdelning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna så som den såg ut innan och under pandemin med covid-19.

En läsare ställer på insändarplats frågor om löparbanorna på WHA.

Jag tycker de flesta i Sverige är ganska usla på att hålla avstånd, men det är nog till och med värre här på Åland. Folk går ju omkring precis som vanligt och ställer sig precis bakom en i kön.

Redaktör Jonas Bladh ställer en relevant fråga om vem som egentligen bestämmer i Mariehamn med anledning av infrastrukturnämndens beslut att anslå 300.000 euro för att finansiera transport av tjärasfalt till behörig destruktionsanläggning.

Våra politiker har bestämt att WHA efter ombyggnaden ska ha två löparbanor. Nu är ombyggnaden klar och löparbanorna övermålade. Vet någon politiker eller tjänsteman vad som hänt? Tacksam för svar.

”Friidrottare”

Du som saboterat strömförsörjningen på Herrön natten mot onsdagen den 8.7 bör väl höra av dig utan påminnelse. Vi vet vem du är!

Tråkigt att höra. Förstörda kylvaror bör ersättas om du har någon känsla i kroppen.

Diskussionen om den åländska valundersökningen som utfördes som en del av den finlandssvenska Barometern har gått varm sedan resultaten publicerades för en vecka sedan. Det är välkommet, publikationer av den här typen ska väcka debatt!

Om jag vore ett vildbi, skulle jag inte ta in på närmaste billiga insekthotellkedja.

Hacke hackspett har hittat en fin födkrok genom att med sin spetsiga näbb och 10-15 centimeter långa klibbiga tunga äta upp alla hotellgäster.

Försök till svar till René Janetzko:

Allt för många offentliga kommentarer gällande de prognoser för tiden efter krisen som hittills framförts av finska ministrar betonar behovet av att återbygga de offentliga finansernas ”hållbarhet”.

Barn i bild

Fler insändare