Publicerad 19 augusti 2019 kl. 22:03

Hamnavgift skulle öka exportkraften

Under rubriken ”Den blöta filtens politik” gick John Holmberg (Lib) i polemik angående mitt förslag om att aktivera lagen om passageraravgift och ta en avgift av alla passagerare som passerar Åland enligt resans längd.

Avgiften skulle bli i storleksordningen 10-20 cent för en passagerare mellan Tallinn och Stockholm.

JH inleder med påpekandet att jag och han ”har olika syn på det mesta”. Nå, jag tror faktiskt att detta är min första replik mot JH, vilket torde visa att jag har liknande syn i många av de ekonomiska frågor som ju JH skriver om. Sedan skriver jag om många ämnen, och där finns nog många där vi har olika syn.

Sedan beskriver JH fördelarna med skattegränsen och vad som skulle hända om vi tog bort den. Och använder begreppet ”en väldigt blöt filt”.

Men varför beskriva detta skräckscenario? Är det inte detta som kallas halmgubbe? Att insinuera att jag skulle vara emot skattegränsen och sen beskriva hur viktig den är?

Tvärtom var jag väldigt tydlig i min insändare där jag skrev: ”anser jag att skattegränsen bör bibehållas.”

Nå, jag hade ju påmint om JH:s filt i min insändare, men i lagtingsdebatten användes den om avgiften om 10-20 cent. Nu skrev JH att ”10-20 cent per passagerare skulle belasta verksamheterna rejält”.

Enligt uppgift lär det finnas en passageraavgift om 70 cent i Åbo och 2 euro i Helsingfors. Som nationalekonom kan jag inte förstå varför en mindre avgift på Åland då skulle kunna belasta verksamheten så rejält.

Sedan gläder sig JH över satsningarna vid Ålands golfklubb, Pommerndockan, konstgräset vid WHA, och så vidare, som gör Åland intressantare som destinationsland.

Må så vara, men tanken med avgiften om 20 cent var att den skulle kunna kompensera företag för administrativa kostnader på grund av den nödvändiga skattegränsen. Och förhoppningsvis på detta sätt kunna öka exporten, som ju stampat på stallet de senaste åren. Likt hela Ålands ekonomi för övrigt.

De åtgärder som JH räknar upp kan inte kompensera småföretagarna, vilket var syftet med den lilla avgiften.

Så även om JH inte har några rederiaktier så verkar inte han eller liberalerna bry sig så mycket om småföretagarnas skattegränsproblem utan ser enbart till rederiernas bästa. Vi från Åländsk demokrati vill sätta Åland först, och rederierna på silverplats.

Stephan Toivonen (ÅD)

Landskapsregeringen tog ett nödvändigt beslut genom att säga upp avtalet gällande elhybridfärjan. Jag har ofta fått frågan varför jag är emot kortruttssatsningen.

Föreningen Rädda Lumparns styrelse har i en insändare 28.2 framfört sig arbeta för att ”öka kunskap och intresse för lokalt vattenskyddsarbete”.

Ett varmt tack till Gerry Allgode som visar stor kunskap ochomtanke om oss ålänningar genom sitt engagemang mot utbyggnaden av 5G-nätet.

Mariehamns energi är den enda kvarvarande landbaserade verksamheten på Åland som i dagsläget fortfarande nyttjar tjockolja.

Rädda Barnen har som barnrättsorganisation fokus på barn och särskilt på de mest utsatta barnen i vårt samhälle.

Ett genmäle till insändaren ”Bättre kan ni, Lumparns vänner!” (27.2).

Efter fem år av intensivt arbete var det äntligen dags för stadsfullmäktige att diskutera ett förslag till ny delgeneralplan för stadens centrum. Förslaget återremitterades av stadsfullmäktige till stadsstyrelsen.

Svar på infrastrukturminister Christian Wikströms ”5G-insändare” (27.2).

”Att tillåta utbyggnad av 5G-nät på Åland skapar förutsättningar för etablering av nya företag som behöver en digital infrastruktur”.

Ålandstidningens chefredaktör Daniel Dahlén inleder i ledaren den 24 januari en debatt med anledning av bland annat Hammarlands kommuns investeringar i bostadsområden.

Man satsar mycket tid och resurser på att locka folk till Åland. Massiva reklamkampanjer för att locka hit behörig personal och fackkunskap. Vi behöver kompetens, vi behöver utveckling och vi behöver arbetskraften och inflyttningen.

Regeringen Sanna Marin inför förlängd läroplikt för att säkerställa att alla unga upp till 18 år får en gymnasial utbildning.

Med anledning av nyhetsrapportering om valet i Iran och den nyligen förda debatten på Åland om vissa lagtingsledamöters lämplighet för sina uppdrag så kan man ställa sig frågan om det behövs ett väktarråd även på Åland.

En raket i postlåda, ett hot mot en skola, stökiga ungdomar i ett centrum, ungas användande av droger, självdestruktivitet, skärm- och spelberoende, listan kan göras lång.

Barn i bild

Fler insändare