Publicerad 14 juni 2019 kl. 22:00

Har polisen tillräckligt med resurser?

Inbrott, egendomsbrott och vandalisering, var och varannan dag just nu på Åland. Dessutom fortsätter drogerna att flöda fritt runt om på vår ö.

Mitt i allt detta har polisen tvingats flytta till temporära lokaler och polismästaren Maria Hoikkala är på väg bort.

2016 startade polisen ett narkotikaprojekt som var mycket lyckat. Det avslutas 2018.Under våren 2019 kunde vi läsa att avloppsvattnet vid Lotsbroverket i Mariehamn innehöll höga halter av kokain.

Polismästaren sade efter narkotikaprojektet att hon gärna ville se att det goda arbetet kunde fortsätta inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Hur har det gått med detta riktigt?Har narkotikaprojektet lagts ner eller är det numera inom den ordinarie verksamheten?

Behöver vi återigen ställa oss frågan om polisen har tillräckligt med resurser för att bekämpa drogerna samt nu även reda upp alla dessa inbrott och egendomsbrott.

Trygghet är viktigt för varje ålänning och politiskt bör alltid polisens arbete och deras resurser prioriteras. Detta så att vi fortsättningsvis ska kunna leva och bo på ett tryggt Åland. Men då måste vi ta det politiska ansvaret och backa upp polisen i deras fortsatta arbete. Har polisstyrelsen och LR gjort sitt yttersta kring narkotikans och drogernas framfart på Åland senaste året?

Anders Holmberg

Obunden samling

Angående Anders Anderssons insändare den 21 januari:

I finsk massmedia skrivs det om föreningen som Viking Lines aktieägare bildat. En sådan förening är ett bra initiativ för att hjälpa rederiet.

I tisdagens Ålandstidningen skriver Sture Åström, sekreterare i ett nätverk som kallar sig Klimatsans, om klimatet och hänvisar till 15 av världens främsta forskare, utan att nämna vilka, inom vilka områden de är verksamma, eller på vilka grunder

Barbro Sundback (S) går till angrepp och anklagar mig som gruppledare för De obundna i Mariehamn för att inte hålla de politiska överenskommelserna. Mig veterligen har nog inte jag gjort något övertramp.

Gruppledare Barbro Sundback (S) ger sig på de andra gruppledarna i Mariehamns fullmäktige för att vi uppfattar Mariehamns-sossarnas begränsade urval när det gäller att besätta de viktigaste makt- och ansvarsposterna i Mariehamn som problematiskt i

När jag var sex år låg jag för första gången på sjukhus. På den tiden fick inte föräldrar vara med på samma sätt som i dag, så jag minns att jag var väldigt ledsen.

Det är stadens ansvar att se till att vi mariehamnare trivs och har det bra. Efter att Röde Orms gratisbussar slutade har staden blivit mindre trivsam.

För några veckor sedan höll stadens kultur- och fritidsnämnd ett informationstillfälle kring konverteringen av WHA:s gräsunderlag till konstgräs. Härvid framkom det att så kallat SBR-granulat ska användas som fyllnadsmaterial.

Moderata gruppledaren Roger Jansson bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden

Det är med förvåning jag läser i Ålandstidningen den 15.1 att Anders Holmberg (Ob) och Ingrid Zetterman (Lib) har kritik mot att Mariehamns socialdemokrater föreslår Nina Fellman (S) som både ledamot av stadsstyrelsen och socialnämnden.

Nyss hemkommen från en längre resa ser jag att Marcus Måtar inte straffas för sin fängelsedom. Väldigt märkligt. Eller kanske inte.

Kommentar till ledaren den 16 januari 2020.

Klimatförändringarna anges som orsak till de omfattande skogsbränderna som härjar och har härjat i Australien.

Angående ledaren den 7 januari:

Barn i bild

Fler insändare