Publicerad 14 maj 2019 kl. 22:06

Harberghar en viktigt poäng

Tack till JensHarbergför en bra insändare om Östersjöns hälsotillstånd.Harberghar som så många gånger tidigare en viktig poäng.

Under den senaste mandatperioden har jag arbetat hårt för levande hav i Europaparlamentets fiskeriutskott.Sälsituationeni Östersjön är precis somHarbergbeskriver problematisk och en delförklaring till situationen är EU:s olyckliga förbud mot handel med sälprodukter. Sälarnas utbredning påverkar fiskebestånden mycket negativt och vi ser just nu speciellt stora problem för torskbeståndet i södra Östersjön.

På nyhetsplats i den här tidningen har det tidigare framgått att vi under senaste mandatperioden fick majoritet i Europaparlamentet för att öppna upp EU:s havs- och fiskerifond så att man från den i framtiden ska kunna betala ut ersättning för skyddsjakt av arter som hotar hållbara nivåer av fiskbestånden, så som exempelvis säl. Om bara medlemsstaternas regeringar går med på det under de kommande förhandlingarna är vi ett steg på vägen mot ett mer balanserat sälbestånd. Men det räcker inte med det. Som jag i mitten av april skrev i en insändare till den här tidningen tillsammans med den svenske Europaparlamentarikern ChristoferFjellnerbehövs ett helhetsgrepp kring sälproblematiken i hela Norden.

Sälen har en självklar plats i våra vatten men dess utbredning får inte ske på den ekologiska balansens och fiskebeståndens bekostnad. Det här har jag arbetat aktivt för som specialmedarbetare och jag kommer givetvis att fortsätta det arbetet som Europaparlamentariker.

Anton Nilsson

Kandidat nr 259 i EU-valet

Frågan om hur Sverige inledningsvis hanterade pandemin är knappast intressant längre. Möjligen senare med facit i hand när hanteringen ska utvärderas.

Jag gick förbi Polisens tillståndsenhet. På dörren fanns en röd lapp uppsatt med information att vi i riskgrupp 2 var välkomna på tisdagar att göra våra ärenden och att vi ska ringa och boka tid före.

Chefredaktör Daniel Dahlén skriver att Åland närmar självförsörjning av el med vindkraft. Detta kan någon tolka som om man nästan kunde kapa Finlandskabeln och Sverigekabeln. Vindel kan ej lagras och den produceras enbart då det blåser.

Från Ålands Radio och Tv:s (ÅRTV) sida vi önskar förtydliga ett antal saker i debatten gällande tv-sändningar från Mariehamns stadsfullmäktige.

Farsen kring de två obundna lagtingsledamöterna, tillika blivande talman Bert Häggblom och Marcus Måtar fortsätter.

Det är lag på att hundar ska hållas kopplade. De hundägare som använder Tullarns äng som rastgård för sina okopplade hundar ska vara medvetna om denna lag.

Island ska öppna upp för turister. Hur gör de? Testning eller karantän? Vissa länder mäter kroppstemperaturen. Vad kan vi göra med kreativitet och säkerhet?

I Daniel Dahléns ledare den 22 maj framhålls planerna på en vindkraftspark i Torp, Eckerö, som en lyckad och säker satsning utan problem.

Med anledning av Daniel Dahléns ledare i måndagens tidning vill jag ge min syn på saken som förtroendevald i Lemlands kommunfullmäktige.

Frågan om att tv-sända stadsfullmäktiges sammanträden är betydligt vidare än bara en kostnadsfråga. Mariehamns socialdemokrater anser att sändningarna är viktiga för att stärka öppenhet och demokrati i staden.

Under mina snart åtta år i Europaparlamentet har jag skrivit hundratals spalter – om skarven, om Britanniens förhandlingar, om skog, om biodiversitet, om skatteflykt och om krångliga förhandlingar mellan politiska partier på hela spektret och med

Jag önskar framföra perspektiv samt förslag angående den nuvarande situationen för Ålands barn och ungdomar.

Polismästaren skriver att polisen i dessa coronatider gör sitt yttersta för att skydda kunderna mot smitta, till exempel vid förnyelse av körkort.

Barn i bild

Fler insändare